My Aloha
CON ĐƯỜNG PHÁP LUẬT
Các cá nhân dự thi làm bài thi theo hình thức online – trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức về môn Luật Hành chính và môn Luật Hiến pháp
bắt đầu

09h00

06/04/2021

kết thúc

17h00

08/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

31 thí sinh đăng ký
31 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
31

Lượt đăng ký

31

Lượt thi

Đăng ký nhanh: