My Aloha
CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG KHAI THÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ
CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG KHAI THÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ
bắt đầu

21h00

21/03/2020

kết thúc

22h00

21/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

418 thí sinh đăng ký
 • 1
  216 thí sinh tại TỈNH KHÁC
 • 2
  202 thí sinh tại TỈNH BÌNH DƯƠNG
474 thí sinh đã thi
 • 1
  258 thí sinh tại TỈNH KHÁC
 • 2
  216 thí sinh tại TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • 1
  Phan Thanh Huyền
  TỈNH KHÁC
 • 2
  Bông Bông
  TỈNH KHÁC
 • 3
  Nghĩa
  TỈNH KHÁC
 • 4
  Dung Lương
  TỈNH KHÁC
 • 5
  Ngọc Tấn
  TỈNH KHÁC
 • 6
  Nguyễn hùng mạnh 12a6
  TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • 7
  Công Hoàng
  TỈNH KHÁC
 • 8
  Trung Đào
  TỈNH KHÁC
 • 9
  Trung Đạt
  TỈNH KHÁC
 • 10
  Mon Hấp
  TỈNH KHÁC
 • 11
  Tuan Anh
  TỈNH KHÁC
 • Xem thêm
thống kê
418

Lượt đăng ký

474

Lượt thi

Đăng ký nhanh: