My Aloha
Chương trình rèn luyện Phụ trách Đội năm học 2019 - 2020
- Bổ sung, cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng Phụ trách Đội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại liên đội.
bắt đầu

08h00

20/04/2020

kết thúc

08h00

21/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

64 thí sinh đăng ký
 • 1
  5 thí sinh tại TH Tân Xuân
 • 2
  4 thí sinh tại TH Xuân Thới Thượng
 • 3
  3 thí sinh tại TH Tam Đông
 • 4
  3 thí sinh tại THCS Tô Ký
 • 5
  3 thí sinh tại TH Mỹ Hòa
 • 6
  3 thí sinh tại TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • 7
  2 thí sinh tại THCS Đặng Công Bỉnh
 • 8
  2 thí sinh tại THCS Tân Xuân
 • 9
  2 thí sinh tại TH Nhị Xuân
 • 10
  2 thí sinh tại TH Thới Thạnh
 • 11
  2 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Bứa
 • 12
  2 thí sinh tại THCS Lý Chính Thắng 1
 • 13
  2 thí sinh tại TH Nguyễn Thị Nuôi
 • 14
  2 thí sinh tại TH Tam Đông 2
 • 15
  2 thí sinh tại THCS Xuân Thới Thượng
 • 16
  1 thí sinh tại TH Dương Công Khi
 • 17
  1 thí sinh tại TH Thới Tam
 • 18
  1 thí sinh tại TH Tân Hiệp
 • 19
  1 thí sinh tại TH Bùi Văn Ngữ
 • 20
  1 thí sinh tại TH Lý Chính Thắng 2
 • Xem thêm
0 thí sinh đã thi
 • 1
  20 thí sinh tại TH Tân Xuân
 • 2
  18 thí sinh tại TH Thới Tam
 • 3
  18 thí sinh tại TH Nhị Xuân
 • 4
  18 thí sinh tại TH Ngã Ba Giồng
 • 5
  18 thí sinh tại TH Hoàng Hoa Thám
 • 6
  18 thí sinh tại TH Nhị Tân
 • 7
  17 thí sinh tại THCS Đỗ Văn Dậy
 • 8
  17 thí sinh tại TH Trương Văn Ngài
 • 9
  17 thí sinh tại THCS Lý Chính Thắng 1
 • 10
  16 thí sinh tại THCS Đặng Công Bỉnh
 • 11
  16 thí sinh tại TH Trần Văn Danh
 • 12
  16 thí sinh tại TH Tân Hiệp
 • 13
  16 thí sinh tại TH Tam Đông 2
 • 14
  14 thí sinh tại TH Xuân Thới Thượng
 • 15
  14 thí sinh tại THCS Trung Mỹ Tây 1
 • 16
  14 thí sinh tại THCS Thị Trấn
 • 17
  13 thí sinh tại THCS Xuân Thới Thượng
 • 18
  13 thí sinh tại TH Lý Chính Thắng 2
 • 19
  13 thí sinh tại TH Mỹ Hòa
 • 20
  13 thí sinh tại TH Ấp Đình
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
64

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: