My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  3 thí sinh tại TH Xuân Thới Thượng
 • 2
  2 thí sinh tại THCS Lý Chính Thắng 1
 • 3
  2 thí sinh tại TH Mỹ Hòa
 • 4
  2 thí sinh tại TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • 5
  2 thí sinh tại THCS Đặng Công Bỉnh
 • 6
  2 thí sinh tại THCS Tô Ký
 • 7
  2 thí sinh tại TH Nhị Xuân
 • 8
  1 thí sinh tại THCS Tam Đông 1
 • 9
  1 thí sinh tại TH Cầu Xáng
 • 10
  1 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Bứa
 • 11
  1 thí sinh tại THCS Nguyễn An Khương
 • 12
  1 thí sinh tại TH Nhị Tân
 • 13
  1 thí sinh tại TH Tân Xuân
 • 14
  1 thí sinh tại TH Võ Văn Thặng
 • 15
  1 thí sinh tại TH Nguyễn Thị Nuôi
 • 16
  1 thí sinh tại TH Tam Đông 2
 • 17
  1 thí sinh tại THCS Xuân Thới Thượng
 • 18
  1 thí sinh tại THCS Đỗ Văn Dậy
 • 19
  1 thí sinh tại THCS Phan Công Hớn
 • 20
  1 thí sinh tại TH Ấp Đình
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  7 lượt thi tại TH Xuân Thới Thượng
 • 2
  6 lượt thi tại TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • 3
  6 lượt thi tại THCS Đặng Công Bỉnh
 • 4
  4 lượt thi tại THCS Lý Chính Thắng 1
 • 5
  3 lượt thi tại THCS Thị Trấn
 • 6
  3 lượt thi tại TH Hoàng Hoa Thám
 • 7
  3 lượt thi tại THCS Nguyễn An Khương
 • 8
  3 lượt thi tại TH Trương Văn Ngài
 • 9
  3 lượt thi tại TH Tân Xuân
 • 10
  3 lượt thi tại THCS Tam Đông 1
 • 11
  3 lượt thi tại TH Cầu Xáng
 • 12
  3 lượt thi tại TH Tam Đông 2
 • 13
  3 lượt thi tại TH Nhị Tân
 • 14
  3 lượt thi tại TH Ấp Đình
 • 15
  3 lượt thi tại TH Nguyễn Thị Nuôi
 • 16
  3 lượt thi tại TH Thới Tam
 • 17
  3 lượt thi tại THCS Đỗ Văn Dậy
 • 18
  3 lượt thi tại THCS Phan Công Hớn
 • 19
  3 lượt thi tại TH Tam Đông
 • 20
  3 lượt thi tại TH Trần Văn Danh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 46
  Tổng lượt đăng ký
 • 113
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện Đoàn Hóc Môn

Địa chỉ: 16 Đỗ Văn Dậy xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn
Tel: 01222479797
Email: btghuyendoanhocmon@gmail.com

Đăng ký nhanh: