My Aloha
CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN
bắt đầu

00h00

11/04/2021

kết thúc

23h59

15/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

334 thí sinh đăng ký
 • 1
  41 thí sinh tại 9A2
 • 2
  36 thí sinh tại 7A1
 • 3
  33 thí sinh tại 9A1
 • 4
  32 thí sinh tại 7A4
 • 5
  32 thí sinh tại 6A1
 • 6
  32 thí sinh tại 8A4
 • 7
  28 thí sinh tại 6A2
 • 8
  22 thí sinh tại 8A1
 • 9
  18 thí sinh tại 8A2
 • 10
  18 thí sinh tại 6A4
 • 11
  15 thí sinh tại 8A3
 • 12
  13 thí sinh tại 7A3
 • 13
  8 thí sinh tại 9A3
 • 14
  4 thí sinh tại 7A2
 • 15
  2 thí sinh tại 6A3
 • Xem thêm
296 thí sinh đã thi
 • 1
  40 thí sinh tại 9A2
 • 2
  35 thí sinh tại 7A1
 • 3
  33 thí sinh tại 9A1
 • 4
  30 thí sinh tại 6A1
 • 5
  29 thí sinh tại 8A4
 • 6
  24 thí sinh tại 7A4
 • 7
  20 thí sinh tại 8A1
 • 8
  20 thí sinh tại 8A3
 • 9
  17 thí sinh tại 6A2
 • 10
  13 thí sinh tại 8A2
 • 11
  13 thí sinh tại 6A4
 • 12
  12 thí sinh tại 7A3
 • 13
  7 thí sinh tại 9A3
 • 14
  3 thí sinh tại 7A2
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn T. Hồng Phát
  7A1
 • 2
  Nguyễn Thị Hồng Phát
  7A1
 • 3
  Nguyễn Kiều Oanh
  9A3
 • 4
  Nguyễn Minh Quân
  8A3
 • 5
  Đặng Thị Mỹ Dung
  8A3
 • 6
  Đinh Dư Như Ý
  6A2
 • 7
  Lê Đặng Mỹ Duyên
  7A3
 • 8
  Trí
  8A3
 • 9
  Nguyễn Thành Dân
  8A3
 • 10
  Hồ Thị Cẩm Ly
  8A2
 • 11
  Nguyễn Cao Phước Phúc
  8A3
 • 12
  Võ Thị Ý Thương
  8A3
 • 13
  Võ Trần Thảo Như
  8A4
 • 14
  nghĩa
  6A1
 • 15
  Lê Thành Đạt
  7A3
 • 16
  Nguyễn Tấn Khoa
  8A2
 • 17
  Võ Thành Nam
  8A3
 • 18
  Nguyễn Huỳnh Phát
  6A2
 • 19
  Hà Lê
  7A1
 • 20
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  8A3
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
334

Lượt đăng ký

296

Lượt thi

Đăng ký nhanh: