My Aloha
CHUỖI CUNG ỨNG TEST THỬ
SV CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT
bắt đầu

21h00

22/07/2021

kết thúc

22h30

22/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10 lượt đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại QD519B
 • 2
  3 thí sinh tại QD519A
10 lượt dự thi
 • 1
  7 thí sinh tại QD519B
 • 2
  3 thí sinh tại QD519A
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
10

Lượt đăng ký

10

Lượt thi

Đăng ký nhanh: