My Aloha
CHỦ ĐỀ 2: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC
Thời gian làm bài 15 phút. Lưu ý: Mỗi thí sinh được thi tối đa 2 lần.
bắt đầu

16h00

03/05/2021

kết thúc

23h59

16/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

576 thí sinh đăng ký
 • 1
  154 thí sinh tại Khoa Dược
 • 2
  123 thí sinh tại Khoa Y
 • 3
  49 thí sinh tại Khoa Tài chính kế toán
 • 4
  47 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 5
  40 thí sinh tại Khoa Điều Dưỡng
 • 6
  33 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • 7
  29 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 8
  28 thí sinh tại Khoa Du lịch và Việt Nam học
 • 9
  16 thí sinh tại Khoa Luật
 • 10
  15 thí sinh tại Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
 • 11
  13 thí sinh tại Viện Đào tạo Quóc tế (NIIE)
 • 12
  12 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 13
  8 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật - Thực phẩm - Môi trường
 • 14
  4 thí sinh tại Khoa Công nghệ sinh học
 • 15
  4 thí sinh tại Khoa Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật ứng dụng
 • 16
  1 thí sinh tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật - Truyền thông
 • Xem thêm
841 thí sinh đã thi
 • 1
  217 thí sinh tại Khoa Dược
 • 2
  155 thí sinh tại Khoa Y
 • 3
  80 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 4
  79 thí sinh tại Khoa Tài chính kế toán
 • 5
  63 thí sinh tại Khoa Điều Dưỡng
 • 6
  49 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • 7
  42 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 8
  41 thí sinh tại Khoa Du lịch và Việt Nam học
 • 9
  24 thí sinh tại Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
 • 10
  22 thí sinh tại Khoa Luật
 • 11
  20 thí sinh tại Viện Đào tạo Quóc tế (NIIE)
 • 12
  19 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 13
  14 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật - Thực phẩm - Môi trường
 • 14
  8 thí sinh tại Khoa Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật ứng dụng
 • 15
  6 thí sinh tại Khoa Công nghệ sinh học
 • 16
  2 thí sinh tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật - Truyền thông
 • Xem thêm

thống kê
576

Lượt đăng ký

841

Lượt thi

Đăng ký nhanh: