My Aloha
CHỦ ĐỀ 1: TÌM VỀ LỊCH SỬ
Thời gian làm bài 15 phút. Giải thưởng sẽ trao cho thí sinh có câu trả lời đúng nhiều nhất và có thời gian làm bài ngắn nhất.
bắt đầu

17h00

14/04/2021

kết thúc

00h00

27/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

688 thí sinh đăng ký
 • 1
  153 thí sinh tại Khoa Y
 • 2
  125 thí sinh tại Khoa Điều Dưỡng
 • 3
  113 thí sinh tại Khoa Dược
 • 4
  75 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 5
  58 thí sinh tại Khoa Tài chính kế toán
 • 6
  44 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 7
  33 thí sinh tại Khoa Du lịch và Việt Nam học
 • 8
  31 thí sinh tại Khoa Luật
 • 9
  13 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 10
  11 thí sinh tại Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
 • 11
  9 thí sinh tại Khoa Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật ứng dụng
 • 12
  7 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • 13
  6 thí sinh tại Khoa Âm nhạc
 • 14
  5 thí sinh tại Viện Đào tạo Quóc tế (NIIE)
 • 15
  4 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật - Thực phẩm - Môi trường
 • 16
  1 thí sinh tại Khoa Công nghệ sinh học
 • Xem thêm
1,756 thí sinh đã thi
 • 1
  428 thí sinh tại Khoa Y
 • 2
  367 thí sinh tại Khoa Tài chính kế toán
 • 3
  230 thí sinh tại Khoa Dược
 • 4
  201 thí sinh tại Khoa Điều Dưỡng
 • 5
  143 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 6
  125 thí sinh tại Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
 • 7
  68 thí sinh tại Khoa Du lịch và Việt Nam học
 • 8
  66 thí sinh tại Khoa Luật
 • 9
  56 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 10
  24 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 11
  18 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • 12
  14 thí sinh tại Khoa Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật ứng dụng
 • 13
  9 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật - Thực phẩm - Môi trường
 • 14
  5 thí sinh tại Viện Đào tạo Quóc tế (NIIE)
 • 15
  1 thí sinh tại Khoa Công nghệ sinh học
 • 16
  1 thí sinh tại Khoa Âm nhạc
 • Xem thêm

thống kê
688

Lượt đăng ký

1,756

Lượt thi

Đăng ký nhanh: