My Aloha
CHIẾN SỸ HOA PHƯỢNG ĐỎ CÙNG TÌM HIỂU VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Cuộc thi diễn ra khoảng 02 tuần , thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận !
bắt đầu

09h00

22/07/2021

kết thúc

17h00

05/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

361 lượt đăng ký
 • 1
  37 thí sinh tại Lớp 11A04
 • 2
  35 thí sinh tại Lớp 10A05
 • 3
  35 thí sinh tại Lớp 11A01
 • 4
  33 thí sinh tại Lớp 10A01
 • 5
  31 thí sinh tại Lớp 10A03
 • 6
  29 thí sinh tại Lớp 11A13
 • 7
  28 thí sinh tại Lớp 11A10
 • 8
  28 thí sinh tại Lớp 10A13
 • 9
  26 thí sinh tại Lớp 10A09
 • 10
  23 thí sinh tại Lớp 11A05
 • 11
  16 thí sinh tại Lớp 10A02
 • 12
  14 thí sinh tại Lớp 10A11
 • 13
  8 thí sinh tại Lớp 10A06
 • 14
  5 thí sinh tại Khối 12
 • 15
  4 thí sinh tại Lớp 10A04
 • 16
  3 thí sinh tại Lớp 10A07
 • 17
  2 thí sinh tại Lớp 11A08
 • 18
  2 thí sinh tại Lớp 11A03
 • 19
  1 thí sinh tại Lớp 11A11
 • 20
  1 thí sinh tại Lớp 11A09
 • Xem thêm
403 lượt dự thi
 • 1
  41 thí sinh tại Lớp 11A04
 • 2
  40 thí sinh tại Lớp 10A05
 • 3
  39 thí sinh tại Lớp 11A01
 • 4
  38 thí sinh tại Lớp 10A01
 • 5
  33 thí sinh tại Lớp 10A03
 • 6
  32 thí sinh tại Lớp 11A10
 • 7
  31 thí sinh tại Lớp 10A13
 • 8
  30 thí sinh tại Lớp 11A13
 • 9
  29 thí sinh tại Lớp 10A09
 • 10
  23 thí sinh tại Lớp 11A05
 • 11
  19 thí sinh tại Lớp 10A02
 • 12
  16 thí sinh tại Lớp 10A11
 • 13
  9 thí sinh tại Lớp 10A06
 • 14
  6 thí sinh tại Lớp 11A03
 • 15
  5 thí sinh tại Khối 12
 • 16
  4 thí sinh tại Lớp 10A04
 • 17
  3 thí sinh tại Lớp 10A07
 • 18
  3 thí sinh tại Lớp 11A08
 • 19
  1 thí sinh tại Lớp 11A11
 • 20
  1 thí sinh tại Lớp 11A09
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Hồng Thắm
  Lớp 10A09
 • 2
  Huỳnh Hoàng Giang
  Lớp 10A09
 • 3
  Trần Kim Ngân
  Lớp 10A09
 • 4
  Khưu Chí Tài
  Lớp 10A09
 • 5
  Đức Mạnh 10A9 Nguyễn
  Lớp 10A09
 • 6
  Phong Ng
  Lớp 11A01
 • 7
  Quyền Lê
  Lớp 10A09
 • 8
  Nguyễn Trần Quan Chí
  Lớp 10A09
 • 9
  Tuyết Ngọc
  Lớp 10A09
 • 10
  Tuấn Khoa
  Lớp 10A09
 • 11
  Lê Ngọc Hưng
  Lớp 10A05
 • 12
  Phù Ngọc Nhi
  Khối 12
 • 13
  Huy Đức
  Lớp 10A09
 • 14
  Lê Thành Tài
  Lớp 10A09
 • 15
  Phạm Minh Mẫn
  Lớp 11A04
 • 16
  Bùi Duy Khang
  Lớp 10A01
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
361

Lượt đăng ký

403

Lượt thi

Đăng ký nhanh: