My Aloha
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu
bắt đầu

07h00

25/01/2021

kết thúc

23h00

25/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

360 thí sinh đăng ký
 • 1
  222 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5
 • 2
  85 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3
 • 3
  28 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4
 • 4
  11 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
605 thí sinh đã thi
 • 1
  423 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5
 • 2
  133 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3
 • 3
  34 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4
 • 4
  15 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
 • 1
  Lê Huỳnh Diễm Trang
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
 • 2
  Minh Khang
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
 • 3
  Hùynh Thị Đền
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
 • 4
  thu huong ****
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
 • 5
  Huỳnh Thị Cang
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
 • 6
  Lê Hoàng Minh Quân
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
360

Lượt đăng ký

605

Lượt thi

Đăng ký nhanh: