banner
Chặng 3 cuộc thi "Thanh thiếu nhi với biển đảo quê hương"
bắt đầu

00h00

09/01/2022

kết thúc

23h59

15/01/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

786
Lượt đăng kí
 • 1 382 thí sinh tại Đại học Thể dục - Thể thao
 • 2 262 thí sinh tại Cao đẳng Nghề
 • 3 85 thí sinh tại Đại học Kỹ thuật Y - Dược
 • 4 24 thí sinh tại Đại học Duy Tân
 • 5 8 thí sinh tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 • 6 6 thí sinh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 • 7 5 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 • 8 4 thí sinh tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 • 9 3 thí sinh tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
 • 10 3 thí sinh tại Cao đẳng GTVT TW 5
Xem thêm
1280
Lượt dự thi
 • 1 672 thí sinh tại Đại học Thể dục - Thể thao
 • 2 372 thí sinh tại Cao đẳng Nghề
 • 3 129 thí sinh tại Đại học Kỹ thuật Y - Dược
 • 4 39 thí sinh tại Đại học Duy Tân
 • 5 16 thí sinh tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 • 6 12 thí sinh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 • 7 9 thí sinh tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 • 8 6 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 • 9 5 thí sinh tại Cao đẳng GTVT TW 5
 • 10 4 thí sinh tại Đại học CNTT&TT Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Ngô Minh Quang
 • 2Trần An Duy
 • 3Nguyễn Thị Diệu Phương
 • 4Nguyễn Thị Thu Hà
 • 5Châu Đình Thúc
 • 6Đạo Trọng Phúc
 • 7Tạ Hoàng Phúc
 • 8Nguyễn Thành Lâm
 • 9ĐôngQuốc QuốcTạ
 • 10Nghia Tran
Xem thêm