Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  249 thí sinh tại Hiệp Bình Phước
 • 2
  182 thí sinh tại Trường Thọ
 • 3
  147 thí sinh tại Hiệp Bình Chánh
 • 4
  106 thí sinh tại Linh Xuân
 • 5
  94 thí sinh tại Tam Phú
 • 6
  93 thí sinh tại Bình Chiểu
 • 7
  90 thí sinh tại Tam Bình
 • 8
  85 thí sinh tại Linh Trung
 • 9
  58 thí sinh tại Linh Tây
 • 10
  57 thí sinh tại Bình Thọ
 • 11
  37 thí sinh tại Linh Chiểu
 • 12
  23 thí sinh tại Linh Đông
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  246 lượt thi tại Hiệp Bình Phước
 • 2
  180 lượt thi tại Trường Thọ
 • 3
  147 lượt thi tại Hiệp Bình Chánh
 • 4
  106 lượt thi tại Linh Xuân
 • 5
  96 lượt thi tại Tam Phú
 • 6
  94 lượt thi tại Bình Chiểu
 • 7
  87 lượt thi tại Tam Bình
 • 8
  84 lượt thi tại Linh Trung
 • 9
  58 lượt thi tại Linh Tây
 • 10
  57 lượt thi tại Bình Thọ
 • 11
  35 lượt thi tại Linh Chiểu
 • 12
  23 lượt thi tại Linh Đông
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,221
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,213
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Phòng Y tế Thủ Đức

Địa chỉ:
Tel: 0984121296
Email: pyt.thuduc@gmail.com

Đăng ký nhanh: