My Aloha
CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN THANH NIÊN NĂM 2019
Nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên thanh niên
bắt đầu

07h55

12/11/2019

kết thúc

23h55

12/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,221 thí sinh đăng ký
 • 1
  248 thí sinh tại Hiệp Bình Phước
 • 2
  182 thí sinh tại Trường Thọ
 • 3
  148 thí sinh tại Hiệp Bình Chánh
 • 4
  106 thí sinh tại Linh Xuân
 • 5
  93 thí sinh tại Bình Chiểu
 • 6
  92 thí sinh tại Tam Phú
 • 7
  90 thí sinh tại Tam Bình
 • 8
  83 thí sinh tại Linh Trung
 • 9
  58 thí sinh tại Linh Tây
 • 10
  57 thí sinh tại Bình Thọ
 • 11
  40 thí sinh tại Linh Chiểu
 • 12
  24 thí sinh tại Linh Đông
 • Xem thêm
1,213 thí sinh đã thi
 • 1
  246 thí sinh tại Hiệp Bình Phước
 • 2
  180 thí sinh tại Trường Thọ
 • 3
  147 thí sinh tại Hiệp Bình Chánh
 • 4
  106 thí sinh tại Linh Xuân
 • 5
  96 thí sinh tại Tam Phú
 • 6
  94 thí sinh tại Bình Chiểu
 • 7
  87 thí sinh tại Tam Bình
 • 8
  84 thí sinh tại Linh Trung
 • 9
  58 thí sinh tại Linh Tây
 • 10
  57 thí sinh tại Bình Thọ
 • 11
  35 thí sinh tại Linh Chiểu
 • 12
  23 thí sinh tại Linh Đông
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
1,221

Lượt đăng ký

1,213

Lượt thi

Đăng ký nhanh: