My Aloha
CBT1
bắt đầu

05h57

06/04/2021

kết thúc

05h57

01/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

15 thí sinh đăng ký
31 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
15

Lượt đăng ký

31

Lượt thi

Đăng ký nhanh: