My Aloha
CẤP NƯỚC BẾN THÀNH TRONG TÔI (ĐỢT 3)
- Đợt 3: Từ 09h30 ngày 16/06/2021 đến 18h00 ngày 18/06/2021
bắt đầu

09h30

16/06/2021

kết thúc

18h00

18/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

52 lượt đăng ký
 • 1
  20 thí sinh tại Phòng Thương vụ
 • 2
  9 thí sinh tại Phòng Kỹ thuật
 • 3
  7 thí sinh tại Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 • 4
  5 thí sinh tại Đội Thi công – Xây lắp
 • 5
  3 thí sinh tại Phòng Kế toán - Tài chính
 • 6
  2 thí sinh tại Đội Quản lý đồng hồ nước
 • 7
  2 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Hành chính
 • 8
  2 thí sinh tại Phòng Kế hoạch - Vật tư
 • 9
  1 thí sinh tại Bộ phận kiểm toán nội bộ
 • 10
  1 thí sinh tại Ban Quản lý Dự án
 • Xem thêm
47 lượt dự thi
 • 1
  19 thí sinh tại Phòng Thương vụ
 • 2
  7 thí sinh tại Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 • 3
  6 thí sinh tại Phòng Kỹ thuật
 • 4
  4 thí sinh tại Đội Thi công – Xây lắp
 • 5
  3 thí sinh tại Phòng Kế toán - Tài chính
 • 6
  2 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Hành chính
 • 7
  2 thí sinh tại Phòng Kế hoạch - Vật tư
 • 8
  2 thí sinh tại Đội Quản lý đồng hồ nước
 • 9
  1 thí sinh tại Ban Quản lý Dự án
 • 10
  1 thí sinh tại Bộ phận kiểm toán nội bộ
 • Xem thêm
 • 1
  Truc Tran
  Phòng Thương vụ
 • 2
  Quynh Nguyen
  Phòng Thương vụ
 • 3
  Nguyên Bá
  Phòng Thương vụ
 • 4
  Hà Lý Nhân Sỹ
  Phòng Kế hoạch - Vật tư
 • 5
  Trần Yên
  Phòng Thương vụ
 • 6
  Võ Tùng Nguyên
  Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 • 7
  Ngoc Nga
  Bộ phận kiểm toán nội bộ
 • 8
  Hồ Xuân Cương
  Đội Thi công – Xây lắp
 • 9
  Hà Văn Hào
  Phòng Thương vụ
 • 10
  Trần Thị Ngọc Như
  Phòng Thương vụ
 • 11
  Minh Toàn
  Phòng Kỹ thuật
 • 12
  Nguyễn Thị Thanh Thư
  Đội Thi công – Xây lắp
 • 13
  Nguyenhuuloc
  Phòng Thương vụ
 • 14
  THANH SANG HO
  Phòng Thương vụ
 • 15
  Pan Trần
  Ban Quản lý Dự án
 • 16
  Thảo Trương
  Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 • 17
  Nguyễn Minh Tú
  Phòng Kỹ thuật
 • 18
  Đức Trần
  Đội Quản lý đồng hồ nước
 • 19
  NGUYỄN TÀI
  Phòng Kế toán - Tài chính
 • 20
  Trần Văn Thiện
  Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
52

Lượt đăng ký

47

Lượt thi

Đăng ký nhanh: