My Aloha
CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM 2020 - THPT PHONG PHÚ
Bài trắc nghiệm cảm tình Đoàn cho thanh niên khu vực trường học của BCV Lê Hoàng Vũ Linh
bắt đầu

07h00

25/05/2020

kết thúc

23h55

28/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

75 thí sinh đăng ký
 • 1
  27 thí sinh tại 10C1
 • 2
  11 thí sinh tại 10C4
 • 3
  9 thí sinh tại 10C6
 • 4
  7 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên THPT
 • 5
  6 thí sinh tại 10C2
 • 6
  5 thí sinh tại 10C8
 • 7
  4 thí sinh tại 10C5
 • 8
  3 thí sinh tại 10C3
 • 9
  3 thí sinh tại 10C7
 • Xem thêm
73 thí sinh đã thi
 • 1
  27 thí sinh tại 10C1
 • 2
  11 thí sinh tại 10C4
 • 3
  9 thí sinh tại 10C6
 • 4
  6 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên THPT
 • 5
  5 thí sinh tại 10C8
 • 6
  5 thí sinh tại 10C2
 • 7
  4 thí sinh tại 10C5
 • 8
  3 thí sinh tại 10C3
 • 9
  3 thí sinh tại 10C7
 • Xem thêm
 • 1
  Lý Ngọc Bích
  10C5
 • 2
  Trần Thị Cẩm Tiên
  10C1
 • 3
  Đoàn Thảo Uyên
  10C1
 • 4
  Trần Thị Cẩm Tiên
  10C1
 • 5
  Nguyễn Uyên
  10C1
 • 6
  Đổ Thành Đạt
  10C1
 • 7
  Đào Thị Thúy Vy
  10C4
 • 8
  Lê Thị Hồng Thắm
  10C3
 • 9
  Văn Mỹ Uyên
  10C1
 • 10
  Lại Thị Khánh Vy
  10C1
 • 11
  Nhi Nguyễn Ngọc
  Chi đoàn giáo viên THPT
 • 12
  Đặng Trần Thanh Vân
  10C1
 • 13
  Nguyễn Hữu Châu
  Chi đoàn giáo viên THPT
 • 14
  Lê Đức Tiến
  Chi đoàn giáo viên THPT
 • 15
  Đoàn Thị Kim Thoa
  10C1
 • 16
  Nguyễn Thanh Ân
  10C6
 • 17
  Võ Thị Mỹ Duyên
  10C8
 • 18
  Nguyễn Thanh Phong
  10C1
 • 19
  Phan Thị Tường Vy
  10C5
 • 20
  Phạm Nguyễn Thanh Trúc
  10C1
 • Xem thêm
Đơn vị đồng hành
thống kê
75

Lượt đăng ký

73

Lượt thi

Đăng ký nhanh: