My Aloha
CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM 2020 - THPT ĐA PHƯỚC
Bài trắc nghiệm cảm tình Đoàn cho thanh niên khu vực trường học của BCV Lê Hoàng Vũ Linh
bắt đầu

07h00

25/05/2020

kết thúc

23h55

29/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13 thí sinh đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại 12T6
 • 2
  3 thí sinh tại Khác
 • 3
  3 thí sinh tại 12T3
10 thí sinh đã thi
 • 1
  7 thí sinh tại 12T6
 • 2
  2 thí sinh tại 12T3
 • 3
  1 thí sinh tại Khác
 • 1
  Dương Trọng Tín
  12T6
 • 2
  Hòa Việt
  12T6
 • 3
  Nguyễn Quốc Khôi
  12T6
 • 4
  Ngô Khánh Duy
  12T6
 • 5
  Hoàng Tuấn
  12T6
 • 6
  Thanh Bình
  12T6
 • 7
  Văn Quốc Đạt
  12T3
 • 8
  Trần Phương
  12T6
 • 9
  Thiên Băng
  Khác
 • 10
  Tấn Đạt
  12T3
 • Xem thêm
Đơn vị đồng hành
thống kê
13

Lượt đăng ký

10

Lượt thi

Đăng ký nhanh: