My Aloha
CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM 2020 - ĐOÀN XÃ TÂN KIÊN
Bài trắc nghiệm cảm tình Đoàn cho thanh niên khu vực trường học của BCV Lê Hoàng Vũ Linh
bắt đầu

08h00

29/06/2020

kết thúc

23h55

02/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

71 thí sinh đăng ký
 • 1
  14 thí sinh tại 9/5
 • 2
  14 thí sinh tại 9/6
 • 3
  12 thí sinh tại 9/2
 • 4
  11 thí sinh tại 9/1
 • 5
  9 thí sinh tại 9/7
 • 6
  6 thí sinh tại 9/4
 • 7
  5 thí sinh tại 9/3
 • Xem thêm
68 thí sinh đã thi
 • 1
  14 thí sinh tại 9/6
 • 2
  13 thí sinh tại 9/5
 • 3
  12 thí sinh tại 9/2
 • 4
  11 thí sinh tại 9/1
 • 5
  8 thí sinh tại 9/7
 • 6
  6 thí sinh tại 9/4
 • 7
  4 thí sinh tại 9/3
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
71

Lượt đăng ký

68

Lượt thi

Đăng ký nhanh: