My Aloha
CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM 2020 - ĐOÀN XÃ PHONG PHÚ
Bài trắc nghiệm cảm tình Đoàn cho thanh niên của BCV Lê Hoàng Vũ Linh
bắt đầu

17h00

18/07/2020

kết thúc

17h00

22/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

29 thí sinh đăng ký
 • 1
  10 thí sinh tại Ấp 1
 • 2
  7 thí sinh tại Ấp 2
 • 3
  5 thí sinh tại Ấp 4
 • 4
  3 thí sinh tại Khác
 • 5
  2 thí sinh tại Ấp 5
 • 6
  2 thí sinh tại Ấp 3
 • Xem thêm
29 thí sinh đã thi
 • 1
  10 thí sinh tại Ấp 1
 • 2
  7 thí sinh tại Ấp 2
 • 3
  5 thí sinh tại Ấp 4
 • 4
  3 thí sinh tại Khác
 • 5
  2 thí sinh tại Ấp 5
 • 6
  2 thí sinh tại Ấp 3
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
29

Lượt đăng ký

29

Lượt thi

Đăng ký nhanh: