My Aloha
CẢM TÌNH ĐOÀN KHU VỰC TRƯỜNG HỌC NĂM 2020 - THPT BÌNH CHÁNH
Bài trắc nghiệm cảm tình Đoàn cho thanh niên khu vực trường học của BCV Lê Hoàng Vũ Linh
bắt đầu

14h00

17/05/2020

kết thúc

23h55

20/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

154 thí sinh đăng ký
 • 1
  20 thí sinh tại 12A15
 • 2
  18 thí sinh tại 12A7
 • 3
  17 thí sinh tại 12A14
 • 4
  17 thí sinh tại 12A13
 • 5
  12 thí sinh tại 12A12
 • 6
  10 thí sinh tại 12A1
 • 7
  10 thí sinh tại 12A6
 • 8
  9 thí sinh tại 12A11
 • 9
  8 thí sinh tại 12A5
 • 10
  7 thí sinh tại 12A10
 • 11
  7 thí sinh tại 12A8
 • 12
  7 thí sinh tại 12A4
 • 13
  6 thí sinh tại 12A9
 • 14
  3 thí sinh tại 12A2
 • 15
  3 thí sinh tại 12A3
 • Xem thêm
152 thí sinh đã thi
 • 1
  20 thí sinh tại 12A15
 • 2
  18 thí sinh tại 12A7
 • 3
  17 thí sinh tại 12A14
 • 4
  17 thí sinh tại 12A13
 • 5
  12 thí sinh tại 12A12
 • 6
  10 thí sinh tại 12A6
 • 7
  9 thí sinh tại 12A11
 • 8
  9 thí sinh tại 12A1
 • 9
  9 thí sinh tại 12A5
 • 10
  8 thí sinh tại 12A10
 • 11
  6 thí sinh tại 12A4
 • 12
  6 thí sinh tại 12A9
 • 13
  5 thí sinh tại 12A8
 • 14
  3 thí sinh tại 12A2
 • 15
  3 thí sinh tại 12A3
 • Xem thêm
 • 1
  Trương Quốc Khánh
  12A6
 • 2
  Trần Ngọc Xuân Mai
  12A10
 • 3
  Lê Trần Thái Bảo
  12A8
 • 4
  Tín Lê
  12A14
 • 5
  Lê Toàn Thắng
  12A11
 • 6
  Nguyễn Minh Thư
  12A3
 • 7
  Trần Thanh Trúc
  12A7
 • 8
  Minh Thuận 2
  12A12
 • 9
  Nguyễn Tấn Phát
  12A13
 • 10
  Kim Hoàng
  12A13
 • 11
  Nguyễn Hoàng Anh Thư
  12A14
 • 12
  Nguyễn Thị Dung
  12A7
 • 13
  Hà Nguyễn Trầm Quyên
  12A14
 • 14
  Trần Hà Minh Tâm
  12A4
 • 15
  Lê Hải Dũng
  12A14
 • 16
  Huỳnh Mỹ Trang Đài
  12A10
 • 17
  Lâm Mỹ Ngọc 2
  12A12
 • 18
  Phú Quí
  12A11
 • 19
  Hoàng Phúc
  12A7
 • 20
  Lưu Hiếu Nhi
  12A15
 • Xem thêm
Đơn vị đồng hành
thống kê
154

Lượt đăng ký

152

Lượt thi

Đăng ký nhanh: