My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  23 thí sinh tại Đoàn Phường 10
 • 2
  11 thí sinh tại Đoàn Phường 2
 • 3
  9 thí sinh tại Đoàn Phường 8
 • 4
  8 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Thể dục thể thao
 • 5
  7 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 6
  4 thí sinh tại Chi đoàn chợ Kim Biên
 • 7
  3 thí sinh tại Đoàn Phường 5
 • 8
  3 thí sinh tại Đoàn Phường 15
 • 9
  3 thí sinh tại Đoàn Phường 7
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW tại TPHCM
 • 11
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Văn hóa
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Quận 5
 • 13
  1 thí sinh tại Đoàn Phường 3
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  30 lượt thi tại Đoàn Phường 10
 • 2
  15 lượt thi tại Đoàn Phường 2
 • 3
  13 lượt thi tại Đoàn Phường 8
 • 4
  9 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm Thể dục thể thao
 • 5
  8 lượt thi tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 6
  5 lượt thi tại Chi đoàn chợ Kim Biên
 • 7
  4 lượt thi tại Đoàn Phường 15
 • 8
  4 lượt thi tại Đoàn Phường 7
 • 9
  3 lượt thi tại Đoàn Phường 5
 • 10
  2 lượt thi tại Chi đoàn Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW tại TPHCM
 • 11
  2 lượt thi tại Đoàn Phường 4
 • 12
  2 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm Văn hóa
 • 13
  1 lượt thi tại Chi đoàn Bệnh viện Quận 5
 • 14
  1 lượt thi tại Đoàn Phường 3
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 76
  Tổng lượt đăng ký
 • 99
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

NAA

Địa chỉ: 116-118 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TPHCM
Tel: 0933251678
Email: tuyengiao.qd5@gmail.com

Đăng ký nhanh: