My Aloha
Bread Science - Batch 2
Lý thuyết khoc học bánh mì - dành cho khóa 2
bắt đầu

12h00

20/07/2020

kết thúc

12h00

23/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

35 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
34 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
35

Lượt đăng ký

34

Lượt thi

Đăng ký nhanh: