My Aloha
BRAIN OF BRAND - BỘ NÃO THƯƠNG HIỆU
Cuộc thi do BCH Chi Hội HS42A1 Tổ chức
bắt đầu

09h00

27/03/2020

kết thúc

21h00

29/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

47 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
48 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
xếp hạng thí sinh
 • 1
  ĐINH NGỌC QUỲNH ANH
 • 2
  Nguyễn Tuấn Anh
 • 3
  Vũ Trần Thanh Hoàng
 • 4
  Nguyễn Thị Hương Giang
 • 5
  Anh Nguyen Tran Trang
 • 6
  Phạm Thị Ngọc Huyền
 • 7
  Hứa Thị Hướng
 • 8
  Trần Thanh Dương
 • 9
  Nguyễn Thị Minh Bảo
 • 10
  Lê Thị Thu Hiền
 • 11
  Lại Nguyễn Kim Hồng
 • 12
  Châu Thị Tú Hảo
 • 13
  Bùi Văn Huy
 • 14
  Huong Phan Thi Quynh
 • 15
  Brain
 • 16
  CHI ĐOÀN HÌNH SỰ 42A1
 • 17
  Nguyễn Phan Ngọc Đạt
 • 18
  Phương Anh Trần Lê
 • 19
  Đặng Anh
 • 20
  Châu Hồ Trung Dũng
Xem thêm
thống kê
47

Lượt đăng ký

48

Lượt thi

Đăng ký nhanh: