My Aloha
BiRDI AWARDS 2020
Cuộc thi kiến thức về Sinh học, Công nghệ Sinh học do Đoàn Viện NC&PT Công nghệ Sinh học - ĐHCT tổ chức
bắt đầu

07h00

07/09/2020

kết thúc

18h00

13/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
thống kê
535

Lượt đăng ký

1,001

Lượt thi

Đăng ký nhanh: