My Aloha
Bình Chánh: Hội thi trực tuyến tìm hiểu về các nước ASEAN - Đợt 02
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Bình Chánh tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về các nước ASEAN
bắt đầu

08h00

01/08/2020

kết thúc

17h00

15/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,940 thí sinh đăng ký
 • 1
  236 thí sinh tại Bình Chánh
 • 2
  185 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 3
  163 thí sinh tại Phạm Văn Hai
 • 4
  135 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 5
  128 thí sinh tại Tân Túc
 • 6
  117 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 7
  113 thí sinh tại Phong Phú
 • 8
  91 thí sinh tại Hưng Long
 • 9
  86 thí sinh tại An Phú Tây
 • 10
  80 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 11
  67 thí sinh tại Đa Phước
 • 12
  59 thí sinh tại Qui Đức
 • 13
  36 thí sinh tại Bình Lợi
 • 14
  29 thí sinh tại Tân Kiên
 • 15
  21 thí sinh tại Bình Hưng
 • 16
  7 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 17
  6 thí sinh tại Đơn vị khác
 • Xem thêm
3,016 thí sinh đã thi
 • 1
  295 thí sinh tại Phạm Văn Hai
 • 2
  246 thí sinh tại Bình Chánh
 • 3
  219 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 4
  199 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 5
  149 thí sinh tại An Phú Tây
 • 6
  132 thí sinh tại Tân Túc
 • 7
  113 thí sinh tại Phong Phú
 • 8
  109 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 9
  106 thí sinh tại Hưng Long
 • 10
  105 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 11
  101 thí sinh tại Đa Phước
 • 12
  64 thí sinh tại Qui Đức
 • 13
  35 thí sinh tại Bình Lợi
 • 14
  8 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 15
  6 thí sinh tại Tân Kiên
 • 16
  4 thí sinh tại Bình Hưng
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Hồng Ngọc
  Tân Quý Tây
 • 2
  Nguyễn Văn Hùng
  Vĩnh Lộc B
 • 3
  Nguyễn Thị Diệu Thanh
  Phạm Văn Hai
 • 4
  Lê Trần Diễm Thy
  Tân Túc
 • 5
  Nguyễn Thị Hồng Ngọc
  Tân Quý Tây
 • 6
  Đoàn Thị Ngọc Lan
  An Phú Tây
 • 7
  Quang Chiến
  An Phú Tây
 • 8
  Nguyễn Thị Bích Hạnh
  Tân Quý Tây
 • 9
  Nguyễn Thị Kim Tuyền
  Tân Túc
 • 10
  Phạm Hương
  Đa Phước
 • 11
  Anh Hào
  Tân Kiên
 • 12
  Ngô Thị Mỹ Quyên
  An Phú Tây
 • 13
  Nguyễn Công Thành
  Tân Quý Tây
 • 14
  Ngô Minh Thư
  Tân Túc
 • 15
  Nguyễn Xuân Phương
  An Phú Tây
 • 16
  Nguyễn Thị Thu Hồng
  Tân Túc
 • 17
  Đoàn Thị Thanh Tâm
  Hưng Long
 • 18
  Nguyễn Mai
  Tân Quý Tây
 • 19
  Ngọc Xuân
  An Phú Tây
 • 20
  Nghiem Thi Minh
  Tân Túc
 • Xem thêm
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
1,940

Lượt đăng ký

3,016

Lượt thi

Đăng ký nhanh: