My Aloha
Bình Chánh: Hội thi trực tuyến tìm hiểu về các nước ASEAN - Đợt 01
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Bình Chánh tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về các nước ASEAN
bắt đầu

08h00

15/07/2020

kết thúc

17h00

31/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,116 thí sinh đăng ký
 • 1
  166 thí sinh tại Bình Chánh
 • 2
  120 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 3
  119 thí sinh tại Phong Phú
 • 4
  113 thí sinh tại An Phú Tây
 • 5
  104 thí sinh tại Tân Túc
 • 6
  68 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 7
  62 thí sinh tại Qui Đức
 • 8
  55 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 9
  48 thí sinh tại Bình Hưng
 • 10
  47 thí sinh tại Bình Lợi
 • 11
  41 thí sinh tại Hưng Long
 • 12
  40 thí sinh tại Phạm Văn Hai
 • 13
  37 thí sinh tại Đa Phước
 • 14
  35 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 15
  32 thí sinh tại Tân Kiên
 • 16
  26 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 17
  3 thí sinh tại Tân Nhựt
 • Xem thêm
1,851 thí sinh đã thi
 • 1
  251 thí sinh tại Bình Chánh
 • 2
  227 thí sinh tại An Phú Tây
 • 3
  201 thí sinh tại Phong Phú
 • 4
  170 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 5
  164 thí sinh tại Tân Túc
 • 6
  115 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 7
  113 thí sinh tại Qui Đức
 • 8
  91 thí sinh tại Bình Hưng
 • 9
  90 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 10
  87 thí sinh tại Bình Lợi
 • 11
  78 thí sinh tại Phạm Văn Hai
 • 12
  68 thí sinh tại Hưng Long
 • 13
  53 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 14
  52 thí sinh tại Đa Phước
 • 15
  50 thí sinh tại Tân Kiên
 • 16
  34 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 17
  7 thí sinh tại Tân Nhựt
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
1,116

Lượt đăng ký

1,851

Lượt thi

Đăng ký nhanh: