My Aloha
Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2019
Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn, trực thuộc các huyện, thị, thành đoàn, đoàn khối tương đương và khối lực lượng vũ trang
bắt đầu

07h00

05/06/2019

kết thúc

23h55

12/06/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2 thí sinh đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
  • 2
    1 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
2

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: