My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 2
  1 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1

Thống kê tổng

 • 2
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ:
Tel: 0918033272
Email: mainguyen2388@gmail.com

Đăng ký nhanh: