My Aloha
"Be the People's Representative" Contest 2021
Đề thi chính thức gồm 30 câu hỏi; trả lời tối đa 20 phút. Mỗi câu hỏi đúng: 10 điểm. Có thể dừng cuộc chơi bất kỳ lúc nào. Tối đa 3 lượt thi
bắt đầu

00h00

16/05/2021

kết thúc

00h00

17/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,019 thí sinh đăng ký
2,079 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
1,019

Lượt đăng ký

2,079

Lượt thi

Đăng ký nhanh: