My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  714 thí sinh tại Trung học phổ thông Tân Phước Khánh
 • 2
  641 thí sinh tại Trung học phổ thông Bình An
 • 3
  359 thí sinh tại Trung học phổ thông Thái Hoà
 • 4
  356 thí sinh tại Trung học phổ thông Trần Văn Ơn
 • 5
  284 thí sinh tại Trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ
 • 6
  270 thí sinh tại Trung học phổ thông Lê Lợi
 • 7
  198 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Tân Uyên
 • 8
  140 thí sinh tại Trung học phổ thông Tây Nam
 • 9
  122 thí sinh tại Trung học phổ thông Dầu Tiếng
 • 10
  88 thí sinh tại Trung học phổ thông Dĩ An
 • 11
  84 thí sinh tại Trung học phổ thông Phước Vĩnh
 • 12
  78 thí sinh tại Trung học phổ thông Tây Sơn
 • 13
  76 thí sinh tại Trung học phổ thông Thường Tân
 • 14
  76 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Bến Cát
 • 15
  73 thí sinh tại Trung học phổ thông Long Hòa
 • 16
  58 thí sinh tại Trung học phổ thông Nguyễn Trãi
 • 17
  54 thí sinh tại Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương
 • 18
  47 thí sinh tại Trung học phổ thông Bến Cát
 • 19
  46 thí sinh tại Trung học phổ thông Tân Bình
 • 20
  45 thí sinh tại Trung học phổ thông Phước Hoà
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,386 lượt thi tại Trung học phổ thông Lê Lợi
 • 2
  1,311 lượt thi tại Trung học phổ thông Tân Phước Khánh
 • 3
  1,080 lượt thi tại Trung học phổ thông Bình An
 • 4
  974 lượt thi tại Trung học phổ thông Thái Hoà
 • 5
  780 lượt thi tại Trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ
 • 6
  780 lượt thi tại Trung học phổ thông Dầu Tiếng
 • 7
  701 lượt thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Tân Uyên
 • 8
  618 lượt thi tại Trung học phổ thông Trần Văn Ơn
 • 9
  549 lượt thi tại Trung học phổ thông Thường Tân
 • 10
  314 lượt thi tại Trung học phổ thông Phước Vĩnh
 • 11
  297 lượt thi tại Trung học phổ thông Bàu Bàng
 • 12
  296 lượt thi tại Trung học phổ thông Dĩ An
 • 13
  236 lượt thi tại Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
 • 14
  227 lượt thi tại Trung học phổ thông Long Hòa
 • 15
  190 lượt thi tại Trung học phổ thông Tây Nam
 • 16
  180 lượt thi tại Trung học phổ thông Tân Bình
 • 17
  143 lượt thi tại Trung cấp nghề Bình Dương
 • 18
  139 lượt thi tại Trung học phổ thông Bến Cát
 • 19
  135 lượt thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Bến Cát
 • 20
  125 lượt thi tại Trung học phổ thông Nguyễn Trãi
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 4,200
  Tổng lượt đăng ký
 • 11,681
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh Sơn

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Tel: 02743834796
Email: olympictienganhbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: