My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  342 thí sinh tại Trung học phổ thông Thái Hoà
 • 2
  281 thí sinh tại Trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ
 • 3
  240 thí sinh tại Trung học phổ thông Lê Lợi
 • 4
  199 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Tân Uyên
 • 5
  163 thí sinh tại Trung học phổ thông Trần Văn Ơn
 • 6
  134 thí sinh tại Trung học phổ thông Tây Nam
 • 7
  127 thí sinh tại Trung học phổ thông Tân Phước Khánh
 • 8
  103 thí sinh tại Trung học phổ thông Dầu Tiếng
 • 9
  83 thí sinh tại Trung học phổ thông Phước Vĩnh
 • 10
  76 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Bến Cát
 • 11
  75 thí sinh tại Trung học phổ thông Thường Tân
 • 12
  73 thí sinh tại Trung học phổ thông Long Hòa
 • 13
  61 thí sinh tại Trung học phổ thông Dĩ An
 • 14
  54 thí sinh tại Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương
 • 15
  52 thí sinh tại Trung học phổ thông Nguyễn Trãi
 • 16
  46 thí sinh tại Trung học phổ thông Bến Cát
 • 17
  45 thí sinh tại Trung học phổ thông Bình An
 • 18
  43 thí sinh tại Trung học phổ thông Tân Bình
 • 19
  43 thí sinh tại Trung học phổ thông Phước Hoà
 • 20
  40 thí sinh tại Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,061 lượt thi tại Trung học phổ thông Lê Lợi
 • 2
  914 lượt thi tại Trung học phổ thông Thái Hoà
 • 3
  768 lượt thi tại Trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ
 • 4
  701 lượt thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Tân Uyên
 • 5
  645 lượt thi tại Trung học phổ thông Dầu Tiếng
 • 6
  544 lượt thi tại Trung học phổ thông Thường Tân
 • 7
  310 lượt thi tại Trung học phổ thông Phước Vĩnh
 • 8
  300 lượt thi tại Trung học phổ thông Tân Phước Khánh
 • 9
  288 lượt thi tại Trung học phổ thông Trần Văn Ơn
 • 10
  273 lượt thi tại Trung học phổ thông Bàu Bàng
 • 11
  236 lượt thi tại Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
 • 12
  227 lượt thi tại Trung học phổ thông Long Hòa
 • 13
  187 lượt thi tại Trung học phổ thông Dĩ An
 • 14
  181 lượt thi tại Trung học phổ thông Tây Nam
 • 15
  169 lượt thi tại Trung học phổ thông Tân Bình
 • 16
  135 lượt thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Bến Cát
 • 17
  135 lượt thi tại Trung cấp nghề Bình Dương
 • 18
  121 lượt thi tại Trung học phổ thông Bến Cát
 • 19
  113 lượt thi tại Trung học phổ thông Nguyễn Trãi
 • 20
  109 lượt thi tại Trung học phổ thông Phước Hoà
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,550
  Tổng lượt đăng ký
 • 8,354
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh Sơn

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Tel: 02743834796
Email: olympictienganhbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: