My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  278 thí sinh tại Trung học cơ sở Chu Văn An
 • 2
  237 thí sinh tại Trung học cơ sở Phú Mỹ
 • 3
  189 thí sinh tại Trung học cơ sở Bình Thắng
 • 4
  185 thí sinh tại Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa
 • 5
  183 thí sinh tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 6
  137 thí sinh tại Trung học cơ sở Bình Chuẩn
 • 7
  111 thí sinh tại Trung học cơ sở Tân Bình
 • 8
  98 thí sinh tại Trung học cơ sở Bình An
 • 9
  80 thí sinh tại Trung học cơ sở Châu Văn Liêm
 • 10
  76 thí sinh tại Trung học cơ sở Phú Long
 • 11
  67 thí sinh tại Trung học cơ sở Võ Trường Toản
 • 12
  64 thí sinh tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực
 • 13
  63 thí sinh tại Trường Trung Học cơ sở Thuận Giao
 • 14
  45 thí sinh tại Trung học cơ sở Dĩ An
 • 15
  41 thí sinh tại Trung học cơ sở Định Hoà
 • 16
  33 thí sinh tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
 • 17
  32 thí sinh tại Trung học cơ sở Phú Hoà
 • 18
  15 thí sinh tại Trung học cơ sở Hội Nghĩa
 • 19
  15 thí sinh tại Trung học cơ sở Thái Hoà
 • 20
  14 thí sinh tại Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,926 lượt thi tại Trung học cơ sở Phú Mỹ
 • 2
  1,229 lượt thi tại Trung học cơ sở Chu Văn An
 • 3
  1,208 lượt thi tại Trung học cơ sở Bình Thắng
 • 4
  704 lượt thi tại Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa
 • 5
  639 lượt thi tại Trung học cơ sở Bình Chuẩn
 • 6
  553 lượt thi tại Trung học cơ sở Bình An
 • 7
  482 lượt thi tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 8
  434 lượt thi tại Trung học cơ sở Võ Trường Toản
 • 9
  330 lượt thi tại Trung học cơ sở Tân Bình
 • 10
  250 lượt thi tại Trung học cơ sở Định Hoà
 • 11
  232 lượt thi tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực
 • 12
  215 lượt thi tại Trung học cơ sở Phú Hoà
 • 13
  193 lượt thi tại Trung học cơ sở Phú Long
 • 14
  179 lượt thi tại Trung học cơ sở Châu Văn Liêm
 • 15
  156 lượt thi tại Trung học cơ sở Dĩ An
 • 16
  151 lượt thi tại Trường Trung Học cơ sở Thuận Giao
 • 17
  123 lượt thi tại Trung học cơ sở Minh Tân
 • 18
  105 lượt thi tại Trung học cơ sở Thái Hoà
 • 19
  80 lượt thi tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
 • 20
  71 lượt thi tại Trung học cơ sở Hội Nghĩa
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,143
  Tổng lượt đăng ký
 • 9,803
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh Sơn

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Tel: 02743834796
Email: olympictienganhbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: