My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  299 thí sinh tại Trung học cơ sở Chu Văn An
 • 2
  241 thí sinh tại Trung học cơ sở Phú Mỹ
 • 3
  238 thí sinh tại Trung học cơ sở Bình Thắng
 • 4
  203 thí sinh tại Trung học cơ sở Tân Bình
 • 5
  201 thí sinh tại Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa
 • 6
  197 thí sinh tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 7
  164 thí sinh tại Trung học cơ sở Định Hoà
 • 8
  152 thí sinh tại Trung học cơ sở Bình Chuẩn
 • 9
  111 thí sinh tại Trung học cơ sở Bình An
 • 10
  94 thí sinh tại Trung học cơ sở Võ Trường Toản
 • 11
  84 thí sinh tại Trung học cơ sở Phú Long
 • 12
  82 thí sinh tại Trung học cơ sở Châu Văn Liêm
 • 13
  78 thí sinh tại Trung học cơ sở Việt Anh
 • 14
  67 thí sinh tại Trường Trung Học cơ sở Thuận Giao
 • 15
  65 thí sinh tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực
 • 16
  57 thí sinh tại Trung học cơ sở Dĩ An
 • 17
  39 thí sinh tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
 • 18
  39 thí sinh tại Trung học cơ sở Phú Hoà
 • 19
  36 thí sinh tại Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân
 • 20
  24 thí sinh tại Trung học cơ sở Thái Hoà
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,946 lượt thi tại Trung học cơ sở Phú Mỹ
 • 2
  1,656 lượt thi tại Trung học cơ sở Bình Thắng
 • 3
  1,398 lượt thi tại Trung học cơ sở Chu Văn An
 • 4
  783 lượt thi tại Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa
 • 5
  708 lượt thi tại Trung học cơ sở Bình Chuẩn
 • 6
  703 lượt thi tại Trung học cơ sở Định Hoà
 • 7
  697 lượt thi tại Trung học cơ sở Võ Trường Toản
 • 8
  593 lượt thi tại Trung học cơ sở Bình An
 • 9
  561 lượt thi tại Trung học cơ sở Tân Bình
 • 10
  534 lượt thi tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 11
  237 lượt thi tại Trung học cơ sở Phú Hoà
 • 12
  234 lượt thi tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực
 • 13
  225 lượt thi tại Trung học cơ sở Phú Long
 • 14
  186 lượt thi tại Trung học cơ sở Châu Văn Liêm
 • 15
  178 lượt thi tại Trung học cơ sở Dĩ An
 • 16
  170 lượt thi tại Trường Trung Học cơ sở Thuận Giao
 • 17
  170 lượt thi tại Trung học cơ sở Việt Anh
 • 18
  153 lượt thi tại Trung học cơ sở Thái Hoà
 • 19
  127 lượt thi tại Trung học cơ sở Minh Tân
 • 20
  103 lượt thi tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,771
  Tổng lượt đăng ký
 • 12,303
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh Sơn

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Tel: 02743834796
Email: olympictienganhbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: