My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  691 thí sinh tại Đại học Bình Dương
 • 2
  241 thí sinh tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 3
  211 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
 • 4
  210 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • 5
  42 thí sinh tại Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An
 • 6
  34 thí sinh tại Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc
 • 7
  23 thí sinh tại Đại học Thủy Lợi (CS2)
 • 8
  10 thí sinh tại Đại học Quốc tế Miền Đông
 • 9
  9 thí sinh tại Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
 • 10
  6 thí sinh tại Đại học Việt - Đức
 • 11
  4 thí sinh tại Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế Bình Dương
 • 12
  4 thí sinh tại Đại học Ngô Quyền
 • 13
  3 thí sinh tại Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ
 • 14
  2 thí sinh tại Cao đẳng Đường sắt – Phân hiệu phía Nam
 • 15
  2 thí sinh tại Đại học Mở (CS Bình Dương)
 • 16
  1 thí sinh tại Cao đẳng nghề Số 22 – BQP
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,847 lượt thi tại Đại học Bình Dương
 • 2
  801 lượt thi tại Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
 • 3
  730 lượt thi tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 4
  633 lượt thi tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • 5
  198 lượt thi tại Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An
 • 6
  73 lượt thi tại Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc
 • 7
  58 lượt thi tại Đại học Thủy Lợi (CS2)
 • 8
  34 lượt thi tại Đại học Quốc tế Miền Đông
 • 9
  17 lượt thi tại Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
 • 10
  17 lượt thi tại Đại học Việt - Đức
 • 11
  11 lượt thi tại Đại học Mở (CS Bình Dương)
 • 12
  7 lượt thi tại Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế Bình Dương
 • 13
  5 lượt thi tại Cao đẳng nghề Số 22 – BQP
 • 14
  2 lượt thi tại Đại học Ngô Quyền
 • 15
  2 lượt thi tại Cao đẳng Đường sắt – Phân hiệu phía Nam
 • 16
  2 lượt thi tại Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,493
  Tổng lượt đăng ký
 • 4,437
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh Sơn

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Tel: 02743834796
Email: olympictienganhbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: