My Aloha
Bảng Đồng đội Hội thi “Người là niềm tin tất thắng” 2021
bắt đầu

18h00

12/04/2021

kết thúc

21h00

12/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

61 thí sinh đăng ký
 • 1
  24 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  12 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 3
  8 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 4
  5 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 5
  5 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 7
  3 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • Xem thêm
57 thí sinh đã thi
 • 1
  23 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  10 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 3
  7 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 4
  5 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 5
  4 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 7
  4 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
61

Lượt đăng ký

57

Lượt thi

Đăng ký nhanh: