banner
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

08h00

26/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

99
Lượt đăng kí
 • 1 28 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 2 13 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 3 12 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 4 7 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 5 7 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 6 6 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 7 6 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 8 5 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 9 4 thí sinh tại Đội nhóm Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Anh ngữ
 • 10 3 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 11 3 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 12 2 thí sinh tại Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 13 2 thí sinh tại Đại học Phan Thiết
 • 14 1 thí sinh tại Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Xem thêm
223
Lượt dự thi
 • 1 65 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 2 31 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 3 25 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 4 21 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 5 21 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 6 16 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 7 12 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 8 10 thí sinh tại Đội nhóm Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Anh ngữ
 • 9 6 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 10 5 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 11 3 thí sinh tại Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 12 3 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 13 3 thí sinh tại Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
 • 14 1 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Thuận
 • 15 1 thí sinh tại Đại học Phan Thiết
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Trần Quý Khang
 • 2Trần Gia Bình
 • 3Nghĩa Hiếu
 • 4Bùi Ngọc Nghi Dung
 • 5Lê Ngọc Minh Đăng
 • 6Trần Huỳnh Thái Quyên
 • 7Ngô Trần Cát Tiên
 • 8Nguyễn Phạm Thái Thy
 • 9Biss Biss
 • 10Nguyễn Huỳnh Cẩm Uyên
 • 11Hoàng Nguyễn Viên Trúc
 • 12Quỳnh Như
 • 13Lê Trọng Thành Nhân
 • 14Trần Vy
 • 15Võ Quốc Minh
 • 16Vinh Nguyễn
 • 17Nguyễn Ngọc An Nhiên
 • 18Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm
 • 19Nguyễn Phan Khánh An
 • 20Lộc Lê
Xem thêm