banner
BẢNG C - Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh tỉnh Bình Thuận
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

08h00

26/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

99
Lượt đăng kí
 • 1 27 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 2 13 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 3 13 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 4 9 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 5 8 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 6 7 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 7 6 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 8 6 thí sinh tại Đội nhóm Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Anh ngữ
 • 9 5 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 10 4 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
Xem thêm
223
Lượt dự thi
 • 1 65 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 2 31 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 3 25 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 4 21 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 5 21 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 6 16 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 7 12 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 8 10 thí sinh tại Đội nhóm Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Anh ngữ
 • 9 6 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 10 5 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Trần Quý Khang
 • 2Trần Gia Bình
 • 3Nghĩa Hiếu
 • 4Bùi Ngọc Nghi Dung
 • 5Lê Ngọc Minh Đăng
 • 6Trần Huỳnh Thái Quyên
 • 7Ngô Trần Cát Tiên
 • 8Nguyễn Phạm Thái Thy
 • 9Biss Biss
 • 10Nguyễn Huỳnh Cẩm Uyên
Xem thêm