banner
bắt đầu

08h50

01/12/2021

kết thúc

09h30

01/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 09/11/2021
Đến 17h00 ngày 16/11/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 01/12/2021
Đến 10h00 ngày 01/12/2021
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 09/11/2021
Đến 17h00 ngày 16/11/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 01/12/2021
Đến 10h00 ngày 01/12/2021
Trao giải
22951
Lượt đăng kí
 • 1 960 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Tiền An
 • 2 713 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Châu Khê
 • 3 578 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Đại Phúc
 • 4 561 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Ngọc Xá
 • 5 529 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Võ Cường
 • 6 525 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Từ Sơn
 • 7 506 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Nam Sơn
 • 8 484 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Phương Liễu
 • 9 471 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Quảng Phú
 • 10 471 thí sinh tại H Tiên Du - THCS Lim
 • 11 463 thí sinh tại H Lương Tài - THCS thị trấn Thứa
 • 12 463 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Đồng Nguyên
 • 13 439 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Việt Hùng
 • 14 425 thí sinh tại H Yên Phong - THCS Tam Giang
 • 15 410 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Hàn Thuyên
 • 16 409 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Kinh Bắc
 • 17 402 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Tam Sơn
 • 18 395 thí sinh tại H Tiên Du - THCS Việt Đoàn
 • 19 374 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Suối Hoa
 • 20 368 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Đào Viên
 • 21 363 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Vạn An
 • 22 356 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Chi Lăng
 • 23 343 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Thị trấn
 • 24 341 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Phù Lãng
 • 25 333 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Nguyễn Cao
 • 26 327 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Nguyễn Đăng Đạo
 • 27 318 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Thị Cầu
 • 28 318 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Khắc Niệm
 • 29 304 thí sinh tại H Yên Phong - THCS Trung Nghĩa
 • 30 291 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Mộ Đạo
 • 31 289 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Trung Chính
 • 32 275 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Nhân Thắng
 • 33 272 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Giang Sơn
 • 34 250 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Trung Kênh
 • 35 247 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Bằng An
 • 36 243 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Hương Mạc 2
 • 37 241 thí sinh tại H Thuận Thành - THCS Vũ Kiệt
 • 38 237 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Vệ An
 • 39 235 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Phú Hoà
 • 40 235 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Song Giang
 • 41 226 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Minh Tân
 • 42 221 thí sinh tại H Yên Phong - THCS Hoà Tiến
 • 43 218 thí sinh tại H Lương Tài - THCS An Thịnh
 • 44 210 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Bình Định
 • 45 208 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Quế Tân
 • 46 203 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Lê Văn Thịnh
 • 47 203 thí sinh tại H Yên Phong - THCS Đông Phong
 • 48 198 thí sinh tại H Thuận Thành - THCS Xuân Lâm
 • 49 193 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Mỹ Hương
 • 50 189 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Quỳnh phú
Xem thêm
35271
Lượt dự thi
 • 1 1,356 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Tiền An
 • 2 1,064 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Châu Khê
 • 3 945 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Ngọc Xá
 • 4 865 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Phương Liễu
 • 5 861 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Đại Phúc
 • 6 770 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Nam Sơn
 • 7 767 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Việt Hùng
 • 8 741 thí sinh tại H Tiên Du - THCS Lim
 • 9 738 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Quảng Phú
 • 10 729 thí sinh tại H Lương Tài - THCS thị trấn Thứa
 • 11 704 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Võ Cường
 • 12 695 thí sinh tại H Yên Phong - THCS Tam Giang
 • 13 694 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Từ Sơn
 • 14 661 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Tam Sơn
 • 15 654 thí sinh tại H Tiên Du - THCS Việt Đoàn
 • 16 643 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Hàn Thuyên
 • 17 638 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Đồng Nguyên
 • 18 631 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Đào Viên
 • 19 630 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Kinh Bắc
 • 20 620 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Phù Lãng
 • 21 615 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Chi Lăng
 • 22 555 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Vạn An
 • 23 549 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Suối Hoa
 • 24 533 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Thị trấn
 • 25 491 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Mộ Đạo
 • 26 489 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Nguyễn Cao
 • 27 485 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Giang Sơn
 • 28 476 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Khắc Niệm
 • 29 459 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Trung Chính
 • 30 457 thí sinh tại H Yên Phong - THCS Trung Nghĩa
 • 31 453 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Nhân Thắng
 • 32 450 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Thị Cầu
 • 33 448 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Nguyễn Đăng Đạo
 • 34 419 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Phú Hoà
 • 35 404 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Bằng An
 • 36 374 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Minh Tân
 • 37 371 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Song Giang
 • 38 365 thí sinh tại H Thuận Thành - THCS Vũ Kiệt
 • 39 353 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Lê Văn Thịnh
 • 40 345 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Trung Kênh
 • 41 342 thí sinh tại H Quế Võ - THCS Quế Tân
 • 42 337 thí sinh tại H Lương Tài - THCS An Thịnh
 • 43 334 thí sinh tại TP Bắc Ninh - THCS Vệ An
 • 44 330 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Bình Định
 • 45 327 thí sinh tại H Yên Phong - THCS Hoà Tiến
 • 46 308 thí sinh tại TP Từ Sơn - THCS Hương Mạc 2
 • 47 304 thí sinh tại H Thuận Thành - THCS Xuân Lâm
 • 48 304 thí sinh tại H Yên Phong - THCS Đông Phong
 • 49 294 thí sinh tại H Gia Bình - THCS Quỳnh phú
 • 50 283 thí sinh tại H Lương Tài - THCS Mỹ Hương
Xem thêm