My Aloha
[BẢNG B] Hội thi tìm hiểu Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội năm 2020
Bảng B: Đoàn viên, Sinh viên, thanh niên đang học tập sinh hoạt tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
bắt đầu

09h00

16/06/2020

kết thúc

22h00

25/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2 thí sinh đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại Đoàn khoa Kinh tế
  • 2
    1 thí sinh tại Đoàn khoa Công nghệ thông tin
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
2

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: