My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  268 thí sinh tại Dĩ An
 • 2
  165 thí sinh tại Thuận An
 • 3
  47 thí sinh tại Bến Cát
 • 4
  36 thí sinh tại Dầu Tiếng
 • 5
  31 thí sinh tại Bàu Bàng
 • 6
  11 thí sinh tại Bắc Tân Uyên
 • 7
  11 thí sinh tại Tân Uyên
 • 8
  4 thí sinh tại Phú Giáo
 • 9
  3 thí sinh tại Thủ Dầu Một
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  424 lượt thi tại Dĩ An
 • 2
  260 lượt thi tại Thuận An
 • 3
  84 lượt thi tại Bến Cát
 • 4
  71 lượt thi tại Dầu Tiếng
 • 5
  55 lượt thi tại Bàu Bàng
 • 6
  22 lượt thi tại Bắc Tân Uyên
 • 7
  20 lượt thi tại Tân Uyên
 • 8
  7 lượt thi tại Thủ Dầu Một
 • 9
  6 lượt thi tại Phú Giáo
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 576
  Tổng lượt đăng ký
 • 949
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh Sơn

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Tel: 02743834796
Email: olympictienganhbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: