My Aloha
[BẢNG B] HỘI THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI NĂM 2020
Bảng B: Đoàn viên, Sinh viên, thanh niên đang học tập sinh hoạt tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
bắt đầu

09h00

26/06/2020

kết thúc

22h00

29/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,522 thí sinh đăng ký
 • 1
  572 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  248 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 3
  208 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 4
  160 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 5
  83 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 6
  47 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 7
  42 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • 8
  39 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 9
  37 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 10
  32 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 11
  28 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 12
  18 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 13
  8 thí sinh tại *Đơn vị khác
 • Xem thêm
2,260 thí sinh đã thi
 • 1
  855 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  378 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 3
  291 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 4
  227 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 5
  127 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 6
  72 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 7
  64 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 8
  54 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • 9
  51 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 10
  47 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 11
  41 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 12
  33 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 13
  20 thí sinh tại *Đơn vị khác
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
1,522

Lượt đăng ký

2,260

Lượt thi

Đăng ký nhanh: