My Aloha
[Bảng B] Hành trình Thiếu nhi thành phố Thủ Đức anh hùng 211.56 - Phần thi Tự luận
Dành cho khối Trung học cơ sở (11 đến 15 tuổi). Mỗi học sinh chỉ được tham gia thi 01 lần. Với 15 câu hỏi trong thời gian 20 phút.
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

23h00

31/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

690 thí sinh đăng ký
 • 1
  269 thí sinh tại THCS Hiệp Phú
 • 2
  98 thí sinh tại THCS Ngô Thời Nhiệm
 • 3
  78 thí sinh tại THCS Thái Văn Lung
 • 4
  51 thí sinh tại THCS Hưng Bình
 • 5
  41 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • 6
  26 thí sinh tại THCS Lê Văn Việt
 • 7
  24 thí sinh tại THCS Tăng Nhơn Phú B
 • 8
  23 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản
 • 9
  19 thí sinh tại THCS Nguyễn Thị Định
 • 10
  19 thí sinh tại THCS Long Trường
 • 11
  15 thí sinh tại THCS Linh Đông
 • 12
  6 thí sinh tại THCS Hiệp Bình
 • 13
  6 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản 1
 • 14
  4 thí sinh tại THCS Dương Văn Thì
 • 15
  4 thí sinh tại THCS Ngô Chí Quốc
 • 16
  2 thí sinh tại THCS Tam Bình
 • 17
  2 thí sinh tại THCS Bình Chiểu
 • 18
  2 thí sinh tại THCS An Phú
 • 19
  1 thí sinh tại THCS Linh Trung
 • Xem thêm
691 thí sinh đã thi
 • 1
  267 thí sinh tại THCS Hiệp Phú
 • 2
  98 thí sinh tại THCS Ngô Thời Nhiệm
 • 3
  78 thí sinh tại THCS Thái Văn Lung
 • 4
  51 thí sinh tại THCS Hưng Bình
 • 5
  41 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • 6
  25 thí sinh tại THCS Lê Văn Việt
 • 7
  24 thí sinh tại THCS Tăng Nhơn Phú B
 • 8
  22 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản
 • 9
  19 thí sinh tại THCS Nguyễn Thị Định
 • 10
  19 thí sinh tại THCS Long Trường
 • 11
  15 thí sinh tại THCS Linh Đông
 • 12
  9 thí sinh tại THCS Hiệp Bình
 • 13
  6 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản 1
 • 14
  4 thí sinh tại THCS Ngô Chí Quốc
 • 15
  4 thí sinh tại THCS Dương Văn Thì
 • 16
  3 thí sinh tại THCS An Phú
 • 17
  2 thí sinh tại THCS Tam Bình
 • 18
  2 thí sinh tại THCS Bình Chiểu
 • 19
  1 thí sinh tại THCS Hoa Sen
 • 20
  1 thí sinh tại THCS Linh Trung
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

thống kê
690

Lượt đăng ký

691

Lượt thi

Đăng ký nhanh: