My Aloha
[Bảng B] Hành trình Thiếu nhi thành phố Thủ Đức anh hùng 211.56 - Phần thi Trắc nghiệm
Dành cho khối Trung học cơ sở (11 đến 15 tuổi). Mỗi học sinh chỉ được tham gia thi 01 lần. Với 15 câu hỏi trong thời gian 20 phút.
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

23h00

31/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,494 thí sinh đăng ký
 • 1
  245 thí sinh tại THCS Thái Văn Lung
 • 2
  215 thí sinh tại THCS Ngô Thời Nhiệm
 • 3
  186 thí sinh tại THCS Hiệp Phú
 • 4
  183 thí sinh tại THCS Hưng Bình
 • 5
  122 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản
 • 6
  112 thí sinh tại THCS Nguyễn Thị Định
 • 7
  81 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • 8
  80 thí sinh tại THCS Tăng Nhơn Phú B
 • 9
  67 thí sinh tại THCS Lê Văn Việt
 • 10
  52 thí sinh tại THCS Long Trường
 • 11
  32 thí sinh tại THCS Linh Đông
 • 12
  29 thí sinh tại THCS Dương Văn Thì
 • 13
  27 thí sinh tại THCS Long Phước
 • 14
  23 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản 1
 • 15
  13 thí sinh tại THCS Hiệp Bình
 • 16
  8 thí sinh tại THCS Ngô Chí Quốc
 • 17
  4 thí sinh tại THCS An Phú
 • 18
  4 thí sinh tại THCS Bình Chiểu
 • 19
  3 thí sinh tại THCS Bình An
 • 20
  3 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Bá
 • Xem thêm
1,488 thí sinh đã thi
 • 1
  245 thí sinh tại THCS Thái Văn Lung
 • 2
  208 thí sinh tại THCS Ngô Thời Nhiệm
 • 3
  185 thí sinh tại THCS Hiệp Phú
 • 4
  184 thí sinh tại THCS Hưng Bình
 • 5
  121 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản
 • 6
  112 thí sinh tại THCS Nguyễn Thị Định
 • 7
  81 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • 8
  80 thí sinh tại THCS Tăng Nhơn Phú B
 • 9
  67 thí sinh tại THCS Lê Văn Việt
 • 10
  52 thí sinh tại THCS Long Trường
 • 11
  32 thí sinh tại THCS Linh Đông
 • 12
  29 thí sinh tại THCS Dương Văn Thì
 • 13
  26 thí sinh tại THCS Long Phước
 • 14
  23 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản 1
 • 15
  14 thí sinh tại THCS Hiệp Bình
 • 16
  9 thí sinh tại THCS Ngô Chí Quốc
 • 17
  5 thí sinh tại THCS An Phú
 • 18
  4 thí sinh tại THCS Bình Chiểu
 • 19
  3 thí sinh tại THCS Bình An
 • 20
  3 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Bá
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

thống kê
1,494

Lượt đăng ký

1,488

Lượt thi

Đăng ký nhanh: