banner
BẢNG B - Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh tỉnh Bình Thuận
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

08h00

26/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

546
Lượt đăng kí
 • 1 156 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 2 107 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 3 90 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 4 66 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 5 42 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 6 35 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 7 33 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 8 33 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 9 23 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 10 19 thí sinh tại Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Xem thêm
1980
Lượt dự thi
 • 1 415 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 2 369 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 3 368 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 4 198 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 5 127 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 6 121 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 7 119 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 8 107 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 9 45 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 10 42 thí sinh tại Đại học Phan Thiết
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Bùi Lưu Lan Anh
 • 2Trần Ngọc Trúc Hà
 • 3Nguyễn Hồ Kim Ngân
 • 4Trần Nguyễn Tố Dương
 • 5Nguyễn Thị Phi Yến
 • 6Nguyễn Đỗ Phương Trinh
 • 7Nguyễn Ngọc Bảo Hân
 • 8Huỳnh Thị Quế Nhi
 • 9Lê Thị Thu Hà
 • 10Nguyễn Xuân Thanh Thảo
Xem thêm