banner
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

08h00

26/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

546
Lượt đăng kí
 • 1 135 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 2 95 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 3 83 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 4 56 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 5 40 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 6 29 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 7 26 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 8 25 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 9 19 thí sinh tại Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
 • 10 16 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 11 11 thí sinh tại Đại học Phan Thiết
 • 12 4 thí sinh tại Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 13 3 thí sinh tại Đội nhóm Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Anh ngữ
 • 14 3 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 15 1 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Xem thêm
1980
Lượt dự thi
 • 1 415 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 2 369 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 3 368 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 4 198 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 5 127 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 6 121 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 7 119 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 8 107 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 9 45 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 10 42 thí sinh tại Đại học Phan Thiết
 • 11 39 thí sinh tại Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
 • 12 11 thí sinh tại Đội nhóm Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Anh ngữ
 • 13 8 thí sinh tại Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 14 8 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 15 3 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Bùi Lưu Lan Anh
 • 2Trần Ngọc Trúc Hà
 • 3Nguyễn Hồ Kim Ngân
 • 4Trần Nguyễn Tố Dương
 • 5Nguyễn Thị Phi Yến
 • 6Nguyễn Đỗ Phương Trinh
 • 7Nguyễn Ngọc Bảo Hân
 • 8Huỳnh Thị Quế Nhi
 • 9Lê Thị Thu Hà
 • 10Nguyễn Xuân Thanh Thảo
 • 11Nguyễn Kiều Anh
 • 12Đỗ Ngọc Trà My
 • 13Rinnie
 • 14Tạ Liên
 • 15Dương Lê Thành Phát
 • 16My
 • 17Ếch Ngồi Đáy Giếng
 • 18Nguyễn Kiều Khả Vân
 • 19Pham Ngoc Thanh Binh
 • 20hmu hmu
Xem thêm