banner
bắt đầu

08h50

01/12/2021

kết thúc

09h30

01/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 09/11/2021
Đến 17h00 ngày 16/11/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 01/12/2021
Đến 10h00 ngày 01/12/2021
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 09/11/2021
Đến 17h00 ngày 16/11/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 01/12/2021
Đến 10h00 ngày 01/12/2021
Trao giải
20454
Lượt đăng kí
 • 1 1,341 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Thị trấn Thứa
 • 2 1,005 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Suối Hoa
 • 3 913 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Lim
 • 4 564 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Tân Lãng
 • 5 542 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Đình Bảng 2
 • 6 526 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Ninh Xá
 • 7 503 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Tiền An
 • 8 498 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Đồng Kỵ II
 • 9 496 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Đình Bảng 1
 • 10 453 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Châu Khê I
 • 11 451 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Tam Sơn I
 • 12 428 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Thị Cầu
 • 13 418 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Đáp Cầu
 • 14 410 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Phù Khê
 • 15 332 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Vạn An
 • 16 331 thí sinh tại H Gia Bình - Tiểu học Quỳnh Phú
 • 17 327 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Đại Phúc
 • 18 309 thí sinh tại H Quế Võ - Tiểu học Đại Xuân
 • 19 305 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Quảng Phú 1
 • 20 299 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Tân Hồng
 • 21 286 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Lâm Thao
 • 22 282 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Trừng Xá
 • 23 279 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Lạc Vệ 1
 • 24 264 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Minh Tân
 • 25 255 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Tương Giang
 • 26 249 thí sinh tại TP Bắc Ninh - TH, THCS, THPT Quốc tế Kinh Bắc
 • 27 244 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Lai Hạ
 • 28 242 thí sinh tại H Thuận Thành - Tiểu học Hà Mãn
 • 29 235 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Minh Đạo
 • 30 228 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Nam Sơn 2
 • 31 223 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Trường Tiểu học Khắc Niệm
 • 32 212 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Tam Sơn II
 • 33 212 thí sinh tại H Yên Phong - Tiểu học Hòa Tiến
 • 34 197 thí sinh tại H Gia Bình - Tiểu học Thái Bảo
 • 35 183 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Phú Lương
 • 36 182 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Vân Dương
 • 37 180 thí sinh tại H Quế Võ - Tiểu học Phương Liễu
 • 38 174 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Kim Chân
 • 39 172 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Đông Ngàn
 • 40 172 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học An Thịnh B
 • 41 166 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học An Thịnh A
 • 42 166 thí sinh tại H Gia Bình - Tiểu học Giang Sơn
 • 43 161 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Nam Sơn 1
 • 44 153 thí sinh tại H Quế Võ - Tiểu học Bằng An
 • 45 152 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Phú Lâm 1
 • 46 148 thí sinh tại H Quế Võ - Tiểu học Việt Hùng 2
 • 47 144 thí sinh tại H Yên Phong - Tiểu học Yên Trung 1
 • 48 143 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Phú Lâm 2
 • 49 141 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Châu Khê II
 • 50 138 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Phong Khê
Xem thêm
32547
Lượt dự thi
 • 1 2,327 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Thị trấn Thứa
 • 2 1,558 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Suối Hoa
 • 3 1,475 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Lim
 • 4 961 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Tân Lãng
 • 5 859 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Ninh Xá
 • 6 847 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Đình Bảng 1
 • 7 833 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Đồng Kỵ II
 • 8 807 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Đình Bảng 2
 • 9 795 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Tiền An
 • 10 785 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Tam Sơn I
 • 11 687 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Châu Khê I
 • 12 683 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Phù Khê
 • 13 678 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Đáp Cầu
 • 14 677 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Thị Cầu
 • 15 546 thí sinh tại H Gia Bình - Tiểu học Quỳnh Phú
 • 16 528 thí sinh tại H Quế Võ - Tiểu học Đại Xuân
 • 17 520 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Đại Phúc
 • 18 499 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Vạn An
 • 19 491 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Quảng Phú 1
 • 20 469 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Tân Hồng
 • 21 456 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Lâm Thao
 • 22 448 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Lạc Vệ 1
 • 23 446 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Minh Tân
 • 24 431 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Trừng Xá
 • 25 425 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Lai Hạ
 • 26 408 thí sinh tại H Thuận Thành - Tiểu học Hà Mãn
 • 27 405 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Tương Giang
 • 28 383 thí sinh tại TP Bắc Ninh - TH, THCS, THPT Quốc tế Kinh Bắc
 • 29 378 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Minh Đạo
 • 30 352 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Trường Tiểu học Khắc Niệm
 • 31 339 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Tam Sơn II
 • 32 337 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Nam Sơn 2
 • 33 321 thí sinh tại H Yên Phong - Tiểu học Hòa Tiến
 • 34 306 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Vân Dương
 • 35 302 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học An Thịnh B
 • 36 298 thí sinh tại H Gia Bình - Tiểu học Thái Bảo
 • 37 294 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Kim Chân
 • 38 285 thí sinh tại H Quế Võ - Tiểu học Phương Liễu
 • 39 279 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học Phú Lương
 • 40 268 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Nam Sơn 1
 • 41 263 thí sinh tại H Gia Bình - Tiểu học Giang Sơn
 • 42 255 thí sinh tại H Lương Tài - Tiểu học An Thịnh A
 • 43 250 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Phú Lâm 1
 • 44 248 thí sinh tại TP Từ Sơn - Tiểu học Đông Ngàn
 • 45 245 thí sinh tại H Quế Võ - Tiểu học Bằng An
 • 46 236 thí sinh tại H Yên Phong - Tiểu học Yên Trung 1
 • 47 234 thí sinh tại H Yên Phong - Tiểu học Dũng Liệt
 • 48 234 thí sinh tại H Quế Võ - Tiểu học Việt Hùng 2
 • 49 223 thí sinh tại TP Bắc Ninh - Tiểu học Phong Khê
 • 50 221 thí sinh tại H Tiên Du - Tiểu học Phú Lâm 2
Xem thêm