My Aloha
[BẢNG A] HỘI THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI NĂM 2020
Bảng A: Giảng viên, CBVC đang công tác và giảng dạy tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
bắt đầu

09h00

26/06/2020

kết thúc

22h00

29/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

150 thí sinh đăng ký
 • 1
  29 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 2
  20 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 3
  19 thí sinh tại Khoa Đào tạo chất lượng cao
 • 4
  14 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 5
  11 thí sinh tại Khoa Công nghệ may và Thời trang
 • 6
  9 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 7
  6 thí sinh tại Khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 8
  6 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 9
  5 thí sinh tại Khoa học Ứng dụng
 • 10
  5 thí sinh tại Khoa In - Truyền thông
 • 11
  5 thí sinh tại Viện Sư phạm Kỹ thuật
 • 12
  4 thí sinh tại Trung tâm Dịch vụ Sinh viên
 • 13
  4 thí sinh tại Ban quản lý KTX
 • 14
  3 thí sinh tại Phòng Quan hệ doanh nghiệp
 • 15
  2 thí sinh tại *Đơn vị khác
 • 16
  2 thí sinh tại Khoa Cơ khí Động lực
 • 17
  2 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 18
  2 thí sinh tại Phòng Đào tạo
 • 19
  1 thí sinh tại Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên
 • 20
  1 thí sinh tại Phòng Truyền thông
 • Xem thêm
254 thí sinh đã thi
 • 1
  51 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 2
  31 thí sinh tại Khoa Đào tạo chất lượng cao
 • 3
  27 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 4
  22 thí sinh tại Khoa Công nghệ may và Thời trang
 • 5
  20 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 6
  13 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 7
  13 thí sinh tại Viện Sư phạm Kỹ thuật
 • 8
  12 thí sinh tại Ban quản lý KTX
 • 9
  11 thí sinh tại Khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 10
  11 thí sinh tại Khoa học Ứng dụng
 • 11
  10 thí sinh tại Khoa In - Truyền thông
 • 12
  7 thí sinh tại Phòng Quan hệ doanh nghiệp
 • 13
  6 thí sinh tại Trung tâm Dịch vụ Sinh viên
 • 14
  6 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 15
  4 thí sinh tại Phòng Đào tạo
 • 16
  3 thí sinh tại *Đơn vị khác
 • 17
  3 thí sinh tại Khoa Cơ khí Động lực
 • 18
  2 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 19
  1 thí sinh tại Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên
 • 20
  1 thí sinh tại Phòng Truyền thông
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
150

Lượt đăng ký

254

Lượt thi

Đăng ký nhanh: