My Aloha
[Bảng A] Hành trình Thiếu nhi thành phố Thủ Đức anh hùng 211.56
Dành cho khối Tiểu học (06 đến 10 tuổi). Mỗi học sinh chỉ được tham gia thi 01 lần. Với 15 câu hỏi trong thời gian 20 phút.
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

23h00

31/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,736 thí sinh đăng ký
 • 1
  983 thí sinh tại Tiểu học Bình Chiểu
 • 2
  309 thí sinh tại Tiểu học Đặng Thị Rành
 • 3
  150 thí sinh tại Tiểu học Hoàng Diệu
 • 4
  41 thí sinh tại Tiểu học Ngô Thời Nhiệm
 • 5
  28 thí sinh tại Tiểu học Tạ Uyên
 • 6
  27 thí sinh tại Tiểu học Linh Tây
 • 7
  24 thí sinh tại Tiểu học Từ Đức
 • 8
  24 thí sinh tại Tiểu học Bình Trưng Đông
 • 9
  18 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Hiền
 • 10
  17 thí sinh tại Tiểu học Lương Thế Vinh 1
 • 11
  16 thí sinh tại Tiểu học Trương Văn Hải
 • 12
  15 thí sinh tại Tiểu học Lương Thế Vinh
 • 13
  12 thí sinh tại Tiểu học Tam Bình
 • 14
  9 thí sinh tại Tiểu học Long Thạnh Mỹ
 • 15
  6 thí sinh tại Tiểu học Bình Quới
 • 16
  6 thí sinh tại Tiểu học An Bình
 • 17
  4 thí sinh tại Tiểu học Giồng Ông Tố
 • 18
  4 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Văn Banh
 • 19
  4 thí sinh tại Tiểu học Thái Văn Lung
 • 20
  3 thí sinh tại Tiểu học Trương Văn Thành
 • Xem thêm
1,732 thí sinh đã thi
 • 1
  981 thí sinh tại Tiểu học Bình Chiểu
 • 2
  309 thí sinh tại Tiểu học Đặng Thị Rành
 • 3
  149 thí sinh tại Tiểu học Hoàng Diệu
 • 4
  40 thí sinh tại Tiểu học Ngô Thời Nhiệm
 • 5
  28 thí sinh tại Tiểu học Tạ Uyên
 • 6
  27 thí sinh tại Tiểu học Linh Tây
 • 7
  25 thí sinh tại Tiểu học Từ Đức
 • 8
  23 thí sinh tại Tiểu học Bình Trưng Đông
 • 9
  19 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Hiền
 • 10
  17 thí sinh tại Tiểu học Lương Thế Vinh 1
 • 11
  16 thí sinh tại Tiểu học Trương Văn Hải
 • 12
  15 thí sinh tại Tiểu học Lương Thế Vinh
 • 13
  12 thí sinh tại Tiểu học Tam Bình
 • 14
  9 thí sinh tại Tiểu học Long Thạnh Mỹ
 • 15
  7 thí sinh tại Tiểu học Bình Quới
 • 16
  5 thí sinh tại Tiểu học An Bình
 • 17
  4 thí sinh tại Tiểu học Giồng Ông Tố
 • 18
  4 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Văn Banh
 • 19
  4 thí sinh tại Tiểu học Thái Văn Lung
 • 20
  3 thí sinh tại Tiểu học Trương Văn Thành
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

thống kê
1,736

Lượt đăng ký

1,732

Lượt thi

Đăng ký nhanh: