banner
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

08h00

29/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

843
Lượt đăng kí
 • 1 207 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 2 131 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 3 115 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 4 83 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 5 78 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 6 58 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 7 57 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 8 37 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 9 26 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 10 13 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 11 12 thí sinh tại Đại học Phan Thiết
 • 12 11 thí sinh tại Đội nhóm Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Anh ngữ
 • 13 7 thí sinh tại Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 14 7 thí sinh tại Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
 • 15 3 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Xem thêm
3613
Lượt dự thi
 • 1 1,004 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 2 527 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 3 461 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 4 358 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 5 353 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 6 216 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 7 177 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 8 164 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 9 159 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 10 45 thí sinh tại Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 11 41 thí sinh tại Đội nhóm Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Anh ngữ
 • 12 38 thí sinh tại Đại học Phan Thiết
 • 13 34 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 14 21 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Thuận
 • 15 15 thí sinh tại Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đinh Nguyễn Bảo Vy
 • 2Nguyễn Ngọc Dạ Ly
 • 3Minh Khuê
 • 4Bùi Thiên Anh Thư
 • 5Bảo Thy
 • 6Minh Khuê
 • 7Nguyễn Cát Phong Lương
 • 8Trần Thái Huy
 • 9Nguyễn Nhật Tân
 • 10HEV_ Khoa
 • 11tan vo
 • 12Bùi Minh Thư
 • 13Minh Khuê
 • 14Nguyễn Phương Thùy
 • 15Nguyễn Trần Thuỳ Lam
 • 16Ngô Phương Lan
 • 17Kiều Mi
 • 18Như Ý
 • 19Nguyễn Quốc Khang
 • 20Trần Thị Thanh Quỳnh
Xem thêm