banner
BẢNG A - Cuộc thi Hùng Biện Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

08h00

29/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

842
Lượt đăng kí
 • 1 225 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 2 152 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 3 142 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 4 103 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 5 99 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 6 78 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 7 66 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 8 55 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 9 35 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 10 26 thí sinh tại Cao đẳng Nghề Bình Thuận
Xem thêm
3613
Lượt dự thi
 • 1 1,004 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 2 527 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 3 461 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 4 358 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 5 353 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 6 216 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 7 177 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 8 164 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 9 159 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 10 45 thí sinh tại Cao đẳng Nghề Bình Thuận
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đinh Nguyễn Bảo Vy
 • 2Nguyễn Ngọc Dạ Ly
 • 3Minh Khuê
 • 4Bùi Thiên Anh Thư
 • 5Bảo Thy
 • 6Minh Khuê
 • 7Nguyễn Cát Phong Lương
 • 8Trần Thái Huy
 • 9Nguyễn Nhật Tân
 • 10HEV_ Khoa
Xem thêm