My Aloha
BAN ATGT ĐAK ĐOA: KỲ 3 CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG - 09/2020
Nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông, hưởng ứng tháng an toàn giao thông - tháng 09/2020
bắt đầu

10h00

15/09/2020

kết thúc

08h00

22/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
617

Lượt đăng ký

1,596

Lượt thi

Đăng ký nhanh: