My Aloha
BÀI TRẮC NGHIỆM BÁO CHÍ - CƠ HỘI VÀO THẲNG BÁN KẾT DEEP ZOOM
Bài trắc nghiệm bao gồm những câu hỏi về lĩnh vực Báo chí, lịch sử báo chí,... Top 3 bạn có ĐIỂM SỐ CAO NHẤT sẽ được vào thẳng vòng BÁN KẾT DEEP ZOOM!
bắt đầu

20h00

03/05/2021

kết thúc

20h00

05/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

166 thí sinh đăng ký
 • 1
  108 thí sinh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM
 • 2
  13 thí sinh tại Trung học Phổ thông
 • 3
  12 thí sinh tại Khác
 • 4
  5 thí sinh tại Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM
 • 5
  4 thí sinh tại Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 6
  4 thí sinh tại Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II
 • 7
  3 thí sinh tại Đại học Luật TP.HCM
 • 8
  2 thí sinh tại Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • 9
  2 thí sinh tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
 • 10
  2 thí sinh tại Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 11
  1 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM
 • 12
  1 thí sinh tại Đại học Nguyễn Tất Thành
 • 13
  1 thí sinh tại Đại học Văn Hiến
 • 14
  1 thí sinh tại Đại học Nông lâm TP.HCM
 • 15
  1 thí sinh tại Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM
 • 16
  1 thí sinh tại Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM
 • 17
  1 thí sinh tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • 18
  1 thí sinh tại Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM
 • 19
  1 thí sinh tại Đại học Công nghiệp TP.HCM (HUTECH)
 • 20
  1 thí sinh tại Đại học Tôn Đức Thắng
 • Xem thêm
200 thí sinh đã thi
 • 1
  135 thí sinh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM
 • 2
  15 thí sinh tại Trung học Phổ thông
 • 3
  13 thí sinh tại Khác
 • 4
  6 thí sinh tại Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM
 • 5
  5 thí sinh tại Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 6
  4 thí sinh tại Đại học Luật TP.HCM
 • 7
  4 thí sinh tại Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II
 • 8
  3 thí sinh tại Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 9
  2 thí sinh tại Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • 10
  2 thí sinh tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
 • 11
  1 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM
 • 12
  1 thí sinh tại Đại học Nguyễn Tất Thành
 • 13
  1 thí sinh tại Đại học Văn Hiến
 • 14
  1 thí sinh tại Đại học Nông lâm TP.HCM
 • 15
  1 thí sinh tại Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM
 • 16
  1 thí sinh tại Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM
 • 17
  1 thí sinh tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • 18
  1 thí sinh tại Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM
 • 19
  1 thí sinh tại Đại học Công nghiệp TP.HCM (HUTECH)
 • 20
  1 thí sinh tại Đại học Tôn Đức Thắng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
166

Lượt đăng ký

200

Lượt thi

Đăng ký nhanh: