My Aloha
Bài thu hoạch Cảm tình Đoàn - Xã Vĩnh Lộc A
08 câu trắc nghiệm/10 phút - BCV Lê Hoàng Vũ Linh
bắt đầu

00h00

13/09/2020

kết thúc

00h00

18/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

37 thí sinh đăng ký
 • 1
  26 thí sinh tại Chi đoàn Ấp
 • 2
  10 thí sinh tại Chi đoàn trường học
 • 3
  1 thí sinh tại Khác
37 thí sinh đã thi
 • 1
  26 thí sinh tại Chi đoàn Ấp
 • 2
  10 thí sinh tại Chi đoàn trường học
 • 3
  1 thí sinh tại Khác
thống kê
37

Lượt đăng ký

37

Lượt thi

Đăng ký nhanh: