My Aloha
Bài thu hoạch Cảm tình Đoàn - THPT Lê Minh Xuân
08 câu trắc nghiệm/10 phút - BCV Lê Hoàng Vũ Linh
bắt đầu

08h00

17/09/2020

kết thúc

23h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

156 thí sinh đăng ký
 • 1
  25 thí sinh tại C4
 • 2
  20 thí sinh tại C13
 • 3
  17 thí sinh tại C2
 • 4
  15 thí sinh tại C5
 • 5
  13 thí sinh tại C16
 • 6
  10 thí sinh tại C12
 • 7
  10 thí sinh tại C15
 • 8
  7 thí sinh tại C1
 • 9
  7 thí sinh tại C9
 • 10
  6 thí sinh tại C6
 • 11
  6 thí sinh tại C7
 • 12
  6 thí sinh tại C14
 • 13
  5 thí sinh tại C10
 • 14
  4 thí sinh tại C8
 • 15
  3 thí sinh tại Khác
 • 16
  2 thí sinh tại C11
 • Xem thêm
156 thí sinh đã thi
 • 1
  25 thí sinh tại C4
 • 2
  20 thí sinh tại C13
 • 3
  17 thí sinh tại C2
 • 4
  15 thí sinh tại C5
 • 5
  13 thí sinh tại C16
 • 6
  10 thí sinh tại C15
 • 7
  10 thí sinh tại C12
 • 8
  8 thí sinh tại C9
 • 9
  7 thí sinh tại C1
 • 10
  6 thí sinh tại C6
 • 11
  6 thí sinh tại C7
 • 12
  6 thí sinh tại C14
 • 13
  5 thí sinh tại C10
 • 14
  4 thí sinh tại C8
 • 15
  2 thí sinh tại Khác
 • 16
  2 thí sinh tại C11
 • Xem thêm
thống kê
156

Lượt đăng ký

156

Lượt thi

Đăng ký nhanh: