My Aloha
BÀI THI TRẮC NGHIỆM MÔI TRƯỜNG LẦN 2
bắt đầu

08h00

03/05/2021

kết thúc

23h59

04/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

63 thí sinh đăng ký
 • 1
  12 thí sinh tại Đội 3
 • 2
  12 thí sinh tại Đội 2
 • 3
  12 thí sinh tại Đội 6
 • 4
  11 thí sinh tại Đội 7
 • 5
  8 thí sinh tại Đội 1
 • 6
  6 thí sinh tại Đội 5
 • 7
  2 thí sinh tại Đội 4
 • Xem thêm
55 thí sinh đã thi
 • 1
  12 thí sinh tại Đội 6
 • 2
  12 thí sinh tại Đội 3
 • 3
  9 thí sinh tại Đội 2
 • 4
  9 thí sinh tại Đội 7
 • 5
  6 thí sinh tại Đội 1
 • 6
  5 thí sinh tại Đội 5
 • 7
  2 thí sinh tại Đội 4
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
63

Lượt đăng ký

55

Lượt thi

Đăng ký nhanh: