My Aloha
BÀI TEST NĂNG LỰC ĐẦU VÀO CỦA ĐIỀU PHỐI GHTK - KV4
Bài thi dành cho Điều Phối mới
bắt đầu

08h00

01/05/2020

kết thúc

17h00

30/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

43 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
40 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
43

Lượt đăng ký

40

Lượt thi

Đăng ký nhanh: