My Aloha
Bài tập công dân ngày 11/02/2020
Tại ô MSSV, nơi học tập công tác, các học ghi HỌ VÀ TÊN, LỚP, TRƯỜNG
bắt đầu

09h30

11/02/2020

kết thúc

23h00

11/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

153 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
186 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
153

Lượt đăng ký

186

Lượt thi

Đăng ký nhanh: