My Aloha
BÀI KIỂM TRA THỬ - KHỐI 10- THPT NGỌC HỒI
bắt đầu

09h00

25/03/2020

kết thúc

09h20

25/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

467 thí sinh đăng ký
 • 1
  48 thí sinh tại 10A3
 • 2
  47 thí sinh tại 10D3
 • 3
  45 thí sinh tại 10D5
 • 4
  44 thí sinh tại 10A2
 • 5
  43 thí sinh tại 10D2
 • 6
  42 thí sinh tại 10D4
 • 7
  42 thí sinh tại 10A1
 • 8
  41 thí sinh tại 10D1
 • 9
  37 thí sinh tại 10A5
 • 10
  33 thí sinh tại 10A6
 • 11
  28 thí sinh tại 10 I
 • 12
  17 thí sinh tại 10A4
 • Xem thêm
464 thí sinh đã thi
 • 1
  48 thí sinh tại 10D3
 • 2
  47 thí sinh tại 10A3
 • 3
  44 thí sinh tại 10A2
 • 4
  43 thí sinh tại 10D5
 • 5
  43 thí sinh tại 10D2
 • 6
  42 thí sinh tại 10A1
 • 7
  41 thí sinh tại 10D4
 • 8
  41 thí sinh tại 10D1
 • 9
  37 thí sinh tại 10A5
 • 10
  33 thí sinh tại 10A6
 • 11
  28 thí sinh tại 10 I
 • 12
  17 thí sinh tại 10A4
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
467

Lượt đăng ký

464

Lượt thi

Đăng ký nhanh: